Miercuri, 19 septembrie 2012 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, o mare schimbare are acum loc în lume și Lumina Milostivirii Mele se apropie.

Nici un om să nu creadă că lucrurile despre care Eu spun că se vor întâmpla, nu vor avea de fapt loc. Eu spun doar Adevărul, trebuie deci să aveți încredere în Mine.

Duhul Meu Sfânt coboară acum repede peste omenire pentru a vă pregăti pentru Marea Mea Milostivire.

Nici un om nu trebuie să fie nepregătit sau să ezite în răspândirea Cuvântul Meu, pentru ca sufletele să fie salvate.

Totul este bine acum, fiica Mea, prin faptul că totul este pregătit pentru a fi răspândit Cuvântul Meu ca o floare sălbatică, care va prinde rădăcini în fiecare națiune.

Parfumul suav al Darului Meu de Iubire este simțit chiar și de cei cu credință mai puțină, deoarece ei sunt conștienți că se petrece o schimbare și o transformare, însă nu înțeleg ce se întâmplă.

Spune-le că Domnul Dumnezeu, Împăratul Milostivirii, se pregătește să se întoarcă pentru a Doua oară ca să-i salveze.

Legământul Meu se apropie de stadiul în care mai întâi are loc Convertirea. Apoi Persecuția. Apoi Salvarea. În această ordine.

Aveți încredere în Mine și pregătiți-vă, pentru că timpul pentru convertirea unei mari părți din omenire este aproape.

În fața voastră, discipolii Mei, sunt puse multe obstacole. Iată ce trebuie să faceți:

Mergeți drept. Îndreptați-vă spre Mine pe cale și rămâneți demni, indiferent ce insulte vi se aruncă. Când faceți așa, și nu vă angajați în dispute cu fiara care lucrează prin alții pentru a vă face să vă îndoiți de credința voastră, atunci învingeți.

De aceea, și Eu am rămas tăcut și abia dacă am răspuns acuzatorilor Mei, călăilor Mei. Pentru că dacă aș fi răspuns, i-aș fi dat puteri satanei.

Moartea Mea a nimicit puterea pe care el o avea asupra copiilor lui Dumnezeu. Astfel el și-a pierdut puterea de a fura toate sufletele. Acum, când Eu voi reveni foarte curând, el își va pierde toată puterea. Dar până atunci va continua să fure suflete.

Fiți puternici. Fiți calmi. Fiți curajoși. Eu sunt cu voi. Când Îmi predați Mie voința voastră și vă încredeți complet în Mine, sunteți în siguranță.

Al vostru Isus