Joi, 20 septembrie 2012 la ora 15:16

Eu sunt Mirele Tău Mistic și drept urmare, tu vei continua să suferi pentru a salva suflete.

Mult iubita Mea fiică, a început perioada în care minciunile despre Mine se răspândesc în lumea întreagă.

Așa cum ți-am spus mai demult, vor fi inventate minciuni și vor fi create neadevăruri despre Mine, Isus Cristos, pentru a-Mi putea nega Divinitatea.

Divinitatea Mea este Atotputernică.

Eu am venit în trup și m-am smerit într-un mod în care oamenii nu se așteptau.

Nu am venit îmbrăcat ca un rege.

Nu m-am aclamat și nu m-am preaînălțat ca un rege, pentru ca oamenii să cadă la picioarele Mele.

Nu le-am poruncit altora să mă slujească.

Dimpotrivă, am venit ca să slujesc.

Am venit ca să implor pentru salvarea voastră. Pentru aceasta a trebuit să mă smeresc prin a deveni om, un biet om, de origine umilă.

Deși am venit ca om, aceasta nu înseamnă că divinitatea Mea a fost în vreun fel compromisă. M-am născut fără păcat. Pentru Mine a fost imposibil să păcătuiesc. Poate aș fi putut avea aceleași dorințe ale trupului ca și oamenii, dar nu am comis nici un păcat, deoarece acest lucru nu putea fi posibil. Am fost pur în trup, minte și spirit.

Am fost ca un om în atât de multe privințe. Însă am înviat din morți.

Minciunile în care se neagă Adevărul Existenței Mele, vor apărea și printr-o serie de neadevăruri vor începe să inunde pământul.

Vor spune că trupul Meu poate fi încă găsit. Vor spune că am fost căsătorit. Vor spune că am fost un simplu profet. Apoi vor încerca să demonstreze, încă o dată, că am fost un eretic, că am rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Vor ridiculiza Cuvintele Mele care sunt acum date lumii, iar apoi mă vor înlătura.

Ei fac asta din două motive: Primul este pentru a-Mi pângări Divinitatea și a Mă prezenta ca fiind doar un simplu om. Al doilea motiv este ca să creeze dubii cu privire la rolul Meu ca Mesia.

Cât de mult insultă ei Numele Meu!

Cât de mult îi induc în eroare pe cei ce Mă urmează!

Nu ascultați minciunile.

Nu ascultați când ei vor încerca să vă convingă că universul nu a fost creat de Dumnezeu.

Deoarece toate aceste confuzii sunt menite să vă slăbească credința și să vă fure sufletele.

Astupați-vă urechile la asemenea răutăți. Închideți-vă ochii la neadevăruri, pentru că vor fi făcute toate eforturile pentru a vă convinge că Eu nu am fost Mesia, Mântuitorul și Răscumpărătorul omenirii.

Cât sunt de orbi.

Cât de puțin au învățat.

Al vostru Isus