Marți, 16 octombrie 2012 la ora 16:20

Mult iubita Mea fiică, atunci când spun că Mi-am trimis profeții în lume, aceasta înseamnă că fiecăruia i s-a dat o misiune diferită. Nu există două misiuni care să se încrucișeze.

Sunt timpuri grele, de singurătate, pentru numeroșii vizionari și profeți, pentru că fiecare lucrează singur. Tu, fiica Mea, precum ți-am spus, ești ultimul profet. Oricine apare acum și pretinde că proclamă Cuvântul Meu după ce tu ai primit mesajele, nu are această autoritate de la Mine.

Multe biete suflete au decis să fie în centrul atenției și, în unele cazuri, denigrează aceste Sfinte Mesaje, date lumii pentru a ajuta la salvarea sufletelor.

Am venit să îi rog pe copiii lui Dumnezeu să asculte ceea ce am de spus, dar nu îi pot obliga să Mă audă.

Eu nu pot niciodată să poruncesc copiilor lui Dumnezeu să facă ceva, acest lucru nu este posibil pentru că lor li s-a dat Darul voinței libere.

Tot ce vă cer este să vă deschideți inimile și să permiteți Iubirii Mele să vă umple sufletele. Eu vreau ca toți, chiar și cei care comit acte condamnabile, să știe că îi iubesc. Astfel, salvarea voastră este prioritatea Mea. În orice caz, profețiile cuprinse în Cartea Apocalipsei au început să se desfășoare.

Aceia care ascultă îndrumările Mele și răspund la chemarea Mea pot salva multe suflete.

Dorința Mea este ca fiecare dintre voi să vină la Mine și să se bucure de Împărăția Noului Paradis.

Nu îi condamn pe păcătoșii înrăiți, nici nu vă cer vouă să îi condamnați, pentru că nu aveți acest drept. Dacă și atunci când condamnați pe un alt om, voi nu vorbiți în Numele lui Dumnezeu. Dacă îi încurajați pe unii să judece pe alți oameni condamnându-i, Mă respingeți pe Mine, Isus al vostru.

Vă chem pe toți să ascultați un singur glas acum. Glasul Meu este singurul asupra căruia trebuie să vă concentrați, dacă doriți să vă salvați pe voi, familiile, prietenii și vecinii voștri. Toate rugăciunile sunt necesare acum pentru a vă ajuta pe voi și pe cei dragi să se pregătească pentru Confesiunea Mea, Avertismentul.

Timpul este acum foarte aproape.

Al vostru Isus