Luni, 15 octombrie 2012 la ora 23:30

Mult iubita Mea fiică, este important să fie înțeles misterul învierii morților.

Atunci când am murit, ca om întrupat, am nimicit caracterul vostru muritor. Moartea Mea, nu v-a eliberat doar de moarte, ci și de păcat, după moarte. Moartea mea pe Cruce v-a oferit darul nemuririi, în Noua Mea Împărăție.

Deoarece am murit ca om, Eu am murit ca un muritor. Atunci când cineva moare, dacă este în starea de har va deveni nemuritor.

Când am înviat din morți, Eu le-am transmis acest Dar acelora care acum se află în Cer, care au murit în starea de har. În Noul Meu Paradis ei vor avea trupuri nemuritoare perfecte. Cei de pe pământ vor deveni nemuritori la a Doua Venire, într-o clipită.

Când trâmbița mesagerului Meu va răsuna, cei morți vor fi înviați, la fel și cei ale căror nume sunt în Cartea Vieții, ca să se bucure de Viața Veșnică în cei 1.000 de ani ai Noii Mele Împărății, promisă Mie de către Tatăl Meu. Se numește Noul Paradis, și tot ceea ce este muritor la sfârșit nu va mai fi.

Veți fi uniți cu Mine, Isus al vostru.

Moartea nu va mai conta, deoarece nu va mai exista.

Acum, că vă aduc Darul salvării finale, trebuie să Mă ascultați.

Fiți cu băgare de seamă și încurajați-i pe cei care astăzi, la fel cum făceau cei din zilele lui Noe, sunt acaparați de viețile lor pline de aspirații spre distracții, astfel că sunt atât de nesăbuiți, încât ignoră semnele. Nu lăsați să se întâmple la fel ca pe timpul lui Noe, când ei au fost înspăimântați și spulberați de potopul ce a venit. Nu lăsați ca de această dată să se întâmple la fel.

Celor ce Mă urmează li s-au dat avertismente complete, dar este inutil. Problema este că cei care acceptă Adevărul se amestecă cu cei ce nu acceptă Adevărul, și acest lucru îi influențează.

Trebuie să vă țineți la distanță de cei care sunt păgâni și să vă rugați pentru ei. Dacă nu vă îndepărtați, veți fi seduși de minciuni și de spiritele necurate.

Aceia care Mi se vor împotrivi nu vor avea parte de protecția Mea. Curând își vor da seama că viețile lor de depravare vor pune stăpânire pe ei, la început mai încet. Apoi Mă vor îndepărta și vor deveni sclavii minciunilor. Dacă veți rămâne împreună cu ei, veți fi și voi atacați.

Apoi vă veți trezi scuzându-vă că vorbiți despre Adevăr, despre Cuvântul lui Dumnezeu. La acel stadiu veți vedea clar dividerea din lumea voastră. Prin harul primit de la Duhul Sfânt veți recunoaște imediat pericolul în care ei se află.

Dacă ei ar cunoaște Adevărul, ar alerga înspre voi. Atunci când ei îi idolatrizează pe falșii dumnezei, făcuți din lucruri materiale create de Dumnezeu, fac aceeași greșeală fundamentală. Ei adoră miracolul lucrurilor materiale, ignorându-L însă pe Creatorul lor.

În Noua Eră a Păcii ei vor avea parte de mult mai mult, de mult mai multă perfecțiune. Totuși, ei le întorc spatele.

Îi voi iubi mereu, însă lipsa lor de dragoste față de Mine înseamnă că ei nu vor intra în noua viață pe care am creat-o pentru ei.

Această nouă viață a fost creată și permisă din două motive.

Când am murit ca om întrupat, am nimicit moartea. Când am înviat din morți, v-am dăruit Viața Veșnică, în care trupul vostru nu mai are putere asupra voastră.

Aceasta este Promisiunea Mea pentru toți copiii Lui Dumnezeu. Aceia care vor supraviețui sfârșitului timpurilor nu vor avea parte de o moarte fizică. Ei sunt binecuvântați. Ei vor fi transformați pe dată în trupuri fizice perfecte, într-o uniune supranaturală cu Trupul Meu de Slavă.

Atunci va fi clipa când ei îi vor întâlni pe cei care au murit în Numele Meu, și care vor fi înviați din morți. Cu toții vor trăi în Noul Meu Paradis.

Al vostru Isus