Joi, 18 octombrie 2012 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, este foarte aproape timpul când Îl voi trimite pe unicul Meu Fiu, Isus Cristos, ca să îi adune pe toți copiii Mei înapoi în Inima Mea.

Inima Mea, Fântâna întregii Vieți, se va deschide pentru a-i aduna pe toți copiii Mei ca unul.

Promisiunea Mea de a-i salva pe toți cei mici ai Mei este aproape de a se împlini.

Cea mai mare dorință a Mea este de a Mă dezvălui fiecărei persoane, inclusiv acelora care nu înțeleg de ce, sau cum au fost creați de Mâna Mea.

Curând Fiul Meu va fi trimis să dezvăluie Adevărul despre Crearea omenirii.

Această zi a fost pregătită de multe decenii. Nu ar fi putut să aibă loc până acum pentru că prea multe suflete ale copiilor Mei s-ar fi pierdut.

Curând copiilor Mei li se va arăta Adevărul despre crearea lor, existența lor și nemurirea sufletelor lor.

Deși acest eveniment va aduce o mare speranță și bucurie în multe suflete, pentru altele el va reprezenta un chin pe care nu îl vor putea îndura.

Fântâna Iubirii și a Milostivirii Mele se va revărsa peste întreaga omenire prin Fiul Meu, Isus Cristos.

Apoi va veni marea diviziune, când sufletele care vor răspunde la Milostivirea Sa vor fi luate deoparte.

Sufletelor rămase li se vor da toate șansele posibile de a auzi chemarea Mea din Ceruri.

Eu, Tatăl lor, Mă voi face cunoscut prin puterea asupra climei. Voi întinde Mâna Mea asupra fiecărui copil al Meu, pentru a-l salva de la moarte.

Chemarea Mea va fi auzită, însă nu de către toți. Acelor suflete li se va arăta Iubirea Mea prin profeții Mei, într-o ultimă încercare de a-i aduce înapoi în Inima Mea.

Cerurile se vor desfășura și vor fi trase înapoi. Ca un sul, ele se vor întinde până când toate semnele Cerului se vor revela. Glasul Îngerilor Mei va chema toate aceste biete suflete ale Mele până în ultima clipă.

Vă promit acum că Fântâna Iubirii Mele va acoperi întregul pământ și Inima Mea se va uni cu inimile tuturor copiilor Mei.

Intervenția Mea Divină va fi văzută de miliarde de suflete și mulți vor alerga ușurați în Brațele Mele sfinte. Adevărul planului Meu Divin și misterul vieții pe pământ se vor revela pentru ca toți să le poată vedea. Numai atunci omul va accepta Adevărul existenței Vieții Veșnice.

Sfârșitul suferințelor pământești este aproape. Persecuția finală, când cel rău va stăpâni peste copiii Mei, este stabilită.

Apoi, libertatea pe care am dorit-o pentru copiii Mei încă de la început le va aparține în sfârșit.

Copii, căutați sprijinul Meu, Tatăl vostru iubit, pentru că eu vă țin în Mâinile Mele. Eu vin, prin Fiul Meu, să vă iau în Noua Mea Împărăție de pe pământ.

Aceasta este o moștenire pe care am promis-o Fiului Meu. Aceasta este promisiunea Mea făcută tuturor copiilor Mei.

Timpul pentru aceste mari minuni se apropie tot mai mult.

Vă binecuvântez pe fiecare dintre voi, copiii Mei.

Vă iubesc.

Vă acopăr și vă unesc cu Inima Mea.

Tatăl vostru
Dumnezeu cel Preaînalt