Duminică, 28 octombrie 2012 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, Cunoașterea Divină este înțeleasă doar de câțiva dintre copiii Mei, dar chiar și atunci este atât cât le permit Eu să știe.

A înțelege Cuvântul Meu Sfânt este dificil pentru mulți și totuși El este foarte simplu.

Eu Îi iubesc pe copii Mei, dar ei au fost smulși de la Mine atunci când Adam și Eva au pierdut dreptul la Împărăția Mea Divină. Ispitiți fiind de șarpele invidios – căruia i-a fost dată toată onoarea și privilegiul – copiii Mei au întors spatele unei Împărății Glorioase pe pământ.

Ei au întors spatele vieții veșnice și, din această cauză, toți copiii lor, generație după generație, au avut de suferit.

Fiul Meu a fost apoi trimis să-i salveze pe copiii Mei de la Focul veșnic, eliberându-i din păcat. Acum El va veni pentru a instaura pe pământ Paradisul de la început, care era menit să fie.

Fiica Mea, pregătirile au fost deja făcute pentru ca bătălia pentru suflete să înceapă.

Spune-le copiilor Mei că trimit daruri speciale asupra lor.

Aceste haruri le vor da puteri extraordinare când se vor ruga pentru a diminua pedepsele. Copiii Mei, prin rugăciunile și cererile lor pot nu numai să salveze sufletele de la păgânismul care Mă ofensează, ci și să oprească Mâna Mea, care va cădea asupra celor care vorbesc în numele fiarei.

Îi pedepsesc cu inima frântă pe copiii Mei. Fac aceasta, nu doar pentru a-i pedepsi pe aceia care cauzează groaznicul rău, ci și pentru a-i opri pe aceștia ca prin minciunile lor să fure suflete.

Îi pedepsesc pe cei răi, pentru a salva sufletele inocente care sunt infestate de mincinoși.

Copiii Mei trebuie să fie puternici pentru binele tuturor.

Rugăciunea va fi arma prin care va fi ucisă fiara. Infestarea va fi oprită, însă acest lucru nu se va întâmpla prin război, prin puterea celor aleși în poziții înalte sau prin aceia care conduc Bisericile Mele pe pământ. Acest lucru se va realiza prin credința celor care îmi sunt fideli Mie, Dumnezeu cel Preaînalt, și prin aceia care Îl acceptă ca Mântuitor pe Fiul Meu, Isus Cristos, prin care lumea va fi salvată.

Voi, copiii Mei credincioși, veți fi cheia pentru salvarea tuturor copiilor Mei. Rugăciunile voastre vor fi auzite. Cererile voastre de a-i salva pe păcătoși vor primi răspuns.

Vă iubesc. Vă mulțumesc pentru iubirea pe care o arătați față de Fiul Meu și vă binecuvântez.

Tatăl vostru iubitor
Dumnezeu cel Preaînalt