Miercuri, 14 noiembrie 2012 la ora 20:30

Draga Mea mireasă mistică, mult iubita Mea fiică, încercările prin care treci ți-au dat o putere înnoită și entuziasmul necesar pentru a atinge inimile multora.

Aceasta este una dintre căile prin care voi atinge sufletele celor care au nevoie de Harurile Mele. Voi face aceasta prin lucrarea pe care o faci pentru Mine pentru a răspândi convertirea cu repeziciune.

În această perioadă vor avea loc o seamă de evenimente ce privesc Bisericile din lume care Mă venerează.

Schisma din cadrul Bisericii Mele Catolice va fi făcută publică în curând.

Când aceasta se va înfăptui, vor fi aplaudați cei care au separat Adevărul Învățăturilor Mele de Poruncile stabilite de Tatăl Meu.

Planificarea și coordonarea acestui mare complot a durat ceva vreme, dar în curând ei vor anunța schisma prin mass-media.

Mulți dintre cei care strigă cât pot de tare spun minciuni nu doar împotriva Legilor stabilite de Învățăturile Mele. Ceea ce ei urmăresc de fapt este să creeze un nou dumnezeu. Noul reprezentant al Bisericii va fi promovat așa cum se întâmplă în campaniile electorale cu lideri politici importanți.

Vă vor face să doriți să credeți că acele Cuvinte date demult nu sunt adevărate. Apoi vă vor spune să nu credeți în ele. Vor schimba felul în care se trăiesc Învățăturile Mele și vor schimba felul în care Mi se închină.

Ei vor da deoparte Legile Mele și se vor închina unor legi făcute de ei.

Își vor schimba jurămintele solemne pentru a-și justifica participarea la ridicarea unui nou templu – un templu dedicat domniei falsului profet.

Atunci ei nu vor mai fi slujitorii Mei, căci ei își vor schimba jurământul și-l vor adora pe falsul profet.

Atunci ei se vor închina unui dumnezeu fals, un concept cu totul nou, care va permite ca anumite Legi ale lui Dumnezeu să fie abolite și înlocuite cu ceva ce reprezintă urâciune în Ochii Mei.

Acesta este avertismentul Meu către acei preoți dintre voi care se vor separa de Biserica Catolică.

Când veți înceta să mai credeți pe deplin în Mine veți fi făcuți să credeți în minciuni. Când veți avea încredere în conducători mincinoși, veți cădea într-un teribil păcat. Veți adora fiara, care va profana Biserica Mea, înfigând coroana cu spini pe Capul Bisericii Mele, adevăratul Meu Sfânt Vicar, Papa Benedict.

Veți suferi teribil atunci când veți sluji fiarei pentru că Îl veți lipsi pe Dumnezeu de copiii Lui. Întoarceți-vă la adevăratele voastre rădăcini. Nu permiteți ca Biserica Mea să fie pângărită de păcatele puse la cale de către cei care vor să distrugă Creștinismul și celelalte religii care-l venerează pe Tatăl Meu.

Voi, slujitorii Mei sfințiți, care nesocotiți Sfintele voastre Ordine, vă rupeți de Mine inimile voastre, iar acești amăgitori vă vor fura sufletele.

Cel mai mare păcat pe care sunteți pe cale de a-l săvârși este să venerați un dumnezeu fals. Îmbrăcat cu bijuterii, el va fi fermecător, rafinat și va părea că deține o bună cunoaștere și înțelegere a Învățăturilor din Cartea Tatălui Meu. Veți cădea sub vraja sa. El va răstălmăci Învățăturile Mele încât să devină erezie.

Această religie, o alternativă la Adevărul lui Dumnezeu, este fără valoare. Și totuși, la suprafață va fi seducătoare, plină de dragoste și frumusețe, împodobită cu aur nou și pietre prețioase și va fi recunoscută pe toate altarele drept noua religie mondială.

Vouă, preoților credincioși, vă spun aceasta. Eu vă voi binecuvânta cu Harurile necesare pentru a distinge Adevărul în orice împrejurare.

Acest gen de idoli, care vă sunt prezentați drept Adevăr, nu sunt decât lut. Sunt făcuți din lemn. Nu înseamnă nimic. Nu reprezintă nimic. Niciun Har nu va fi dat. Dumnezeu, Unicul Dumnezeu Adevărat, pur și simplu nu va fi prezent în bisericile lor. Doar Dumnezeul Viu poate fi prezent în Bisericile Mele. Când Dumnezeu Tatăl va fi martor la această ultimă insultă, El îi va alunga pe cei care dau viață acestor practici păgâne. Apoi El va cere o explicație celor care provoacă schisma în Biserica Sa Sfântă de pe pământ – ei sunt acei slujitori care cu aroganță și nepăsare resping Cuvântul lui Dumnezeu.

Când vor fi față în față cu Mine, în timpul Avertismentului, vor cunoaște atunci cât de mult L-au rănit pe Tatăl Meu. Nici o persoană sau slujitor sfințit nu are controlul, pentru că există un singur Stăpân. Un singur Dumnezeu. Ei vor introduce un dumnezeu făcut de către om. Acesta nu există și totuși Îmi vor fura turma. Vor primi toate harurile și li se va arăta multă răbdare. Dacă nu se vor pocăi, atunci vor fi distruși.

Fiecare dintre voi va primi plata cuvenită pentru fiecare suflet pe care l-a îndepărtat de la Mine.

Al vostru Isus