Vineri, 28 decembrie 2012 la ora 06:05

Prea iubita Mea fiică, doar atunci când inima ta este cu adevărat deschisă spre Mine poți experimenta Lumina Mea și recunoaște Adevărul.

Mulți spun că au cerut Darul discernământului și că s-au rugat în acest sens Duhului Sfânt pentru a-l primi. Însă nu tuturor celor care cer, le este dată înțelegerea de care au nevoie pentru a primi acest Dar prețios. Totuși, ei vor spune că L-au primit. Apoi mă insultă pretinzând că Sfântul Meu Cuvânt îi face să se simtă incomod. Ei susțin că îngrijorările lor înseamnă, probabil, că Mesajele Mele Sfinte vin de la duhul rău.

Acelora dintre voi care proclamă cu mândrie că Sfântul Meu Cuvânt dat prin aceste Mesaje este fals, pentru că ei îl interpretează în mod personal, răstălmăcit, am să le spun acestea:

Când ați venit ultima oară înaintea Mea dezgoliți, fără ca învelișul mândriei să vă acopere? Când ați venit înaintea Mea în genunchi, cerându-Mi să vă călăuzesc cu adevărat, fără ca mai înainte să vă acoperiți urechile cu mâinile, refuzând să Mă ascultați? Nu știți oare că Eu vă luminez cu Darul discernământului doar atunci când veniți înaintea Mea fără nici o prejudecată proprie? Nu puteți fi eliberați de lanțurile mândriei intelectuale, care vă orbesc de la Adevărul cunoașterii spirituale, până când nu vă dezbrăcați de toată mândria umană.

Aceia dintre voi care v-ați petrecut ani de zile studiind Sfânta Scriptură, și care vă considerați competenți – și de aceea mult mai în măsură să explicați Cuvântul Meu – trebuie să vă gândiți încă o dată.

Cunoașterea Cărții Tatălui Meu nu vă califică mai mult decât pe cerșetorul de pe stradă, fără educație în materie spirituală. Cunoașterea poate deseori să vă orbească de la Adevăr. Cunoașterea bazată pe propria interpretare umană a Cărții Tatălui Meu, nu înseamnă nimic când este vorba de înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu.

Cei care se laudă cu modul în care știu perceptele Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu, și apoi folosesc acest lucru pentru a nega Cuvântul Meu dat astăzi lumii, sunt vinovați de păcat. Păcatul vostru este păcatul mândriei. Voi Mă ofensați cu mândria voastră, care este mai importantă pentru voi decât iubirea pentru Mine, în forma sa cea mai simplă.

Iubirea pentru Mine, Isus al vostru, vine din inimă. Sufletele demne de Împărăția Mea Îmi recunosc repede Glasul. Sufletele care sfidează Cuvântul Meu și îi încurajează pe alții să Mă respingă, sunt influențate de duhul rău. Mă dezgustați. Glasurile voastre josnice, când strigați și vă declarați cu mândrie vrednicia bazată pe cunoașterea Sfintei Scripturi, vor fi reduse la tăcere.

Răbdarea Mea nu se termină niciodată, însă aceia dintre voi care stau în fața Mea și fac rău în mod voit Planului Meu de Mântuire, vor fi aruncați în pustie cât ai clipi din ochi.

Al vostru Isus