Miercuri, 23 ianuarie 2013 la ora 16:40

Multiubita Mea fiică, Sunt bucuros și mulțumit datorită dragostei pe care discipolii Mei o au în inimile lor pentru Mine.

Cerul se bucură de rapiditatea cu care Mesajele Mele Divine și Rugăciunile sunt răspândite în toată lumea. Acesta este timpul, demult prezis, când Sfânta Mea Evanghelie va fi predicată pretutindeni în lume.

Eu îi îndemn pe discipolii Mei să le reamintească oamenilor despre importanța citirii Sfintei Scripturi, Cuvântul făcut cunoscut prin Voința Tatălui Meu.

Astăzi Cuvântul Meu este rostit, încă o dată, pentru a imprima în mințile oamenilor importanța Învățăturilor Mele. Refuzul de a accepta Cuvântul lui Dumnezeu duce la moartea sufletului.

Fiecare om de pe pământ s-a născut cu voință liberă. Fiecărui om, dăruit cu viață de către Tatăl Meu, i-a fost dat Sacramentul Botezului, dar nu toți copiii lui Dumnezeu au primit acces la acest Dar important, care curăță sufletul și îl scapă de demoni.

Fiecare om s-a născut având dreptul să primească Adevărul Învățăturilor Mele, dar nu fiecăruia i s-a dat Adevărul. În locul său, au fost inoculate false religii în sufletele inocenților. Aceasta a dus la ură a unora împotriva celorlalți, pentru că minciunile create și răspândite de aceste false religii au pus stăpânire pe inimile oamenilor.

Adevărul este că Al Meu Cuvânt Sfânt este hrana sufletului. Fără el sufletul se ofilește. Când este golit de pacea pe care Dragostea Mea i-o aduce, sufletul caută mângâierea în lucrurile lumești, care în cele din urmă îl golesc de toată mângâierea.

Acum, când Cuvântul Meu Sfânt se aprinde în inimile oamenilor istoviți, Dragostea Mea se va răspândi când Adevărul va fi dat umanității. Această Dragoste va atrage sufletele flămânde și astfel Planul Meu de Salvare va continua. Voi folosi toate mijloacele, cu ajutorul sufletelor umile – care Mă iubesc cu adevărat – pentru a salva întreaga rasă umană. Nu contează ce dumnezeu idolatrizează ei, pentru că foarte curând li se va revela Adevărul. Atunci ei nu vor mai dori nimic altceva decât Prezența Mea Glorioasă.

Al vostru Isus