Sâmbătă, 25 mai 2013 la ora 21:49

Preaiubita Mea fiică, suferința profeților care te-au precedat nu a fost niciodată cunoscută cu adevărat. Însă povara lor a fost mare. Spre deosebire de vizionari, ei au lucrat singuri și nu au fost acceptați în nici un fel.

Profeții au fost urâți de lume pentru că au proorocit în Numele lui Dumnezeu și pentru că au prevestit tragediile viitoare ce urmau să se abată asupra omenirii din cauza murdăririi aduse de păcat. Ei au avut parte de vieți însingurate și înspăimântătoare și s-au prăbușit de nenumărate ori din cauza dificultății Misiunii lor. Le-a fost greu să discearnă profețiile iar mulți dintre ei nici măcar nu înțelegeau sensul Cuvintelor ce le erau dictate. Mulți nu erau siguri de faptul că erau într-adevăr profeți dar au înțeles acest lucru prin fructele Misiunii lor, când au văzut cum se răspândea Cuvântul lui Dumnezeu și cât de repede aveau loc convertirile.

Majoritatea profeților lui Dumnezeu au fost disprețuiți, batjocoriți și considerați eretici. Mulți au fost alungați în sălbăticie și au fost supuși suferințelor, și toate acestea pentru că erau mesageri trimiși de către Dumnezeu.

Profeții sunt trimiși în lume doar datorită Iubirii lui Dumnezeu, pentru a-Și pregăti copiii pentru evenimente care vor avea un impact asupra mântuirii sufletelor lor. Profeților le-au fost date felurite Misiuni. În unele cazuri, ei au fost trimiși pentru a avertiza omenirea despre pericolul de a nu-L asculta pe Tatăl. Alții au fost trimiși să avertizeze asupra consecințelor pe care le-ar suferi oamenii dacă vor cădea în păcate grave. În alte cazuri, au fost trimiși pentru a avertiza omenirea asupra acelora care vor aduce persecuția și vor încerca să împiedice Cuvântul lui Dumnezeu să îi hrănească pe Copiii Săi. Și apoi a fost Ioan Botezătorul, trimis să-i pregătească pe copiii lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia, unicul Fiu al lui Dumnezeu, trimis pentru a-i răscumpăra pe aceștia în Ochii lui Dumnezeu. Dar nu au vrut să-l asculte. Evreii de condiția cea mai joasă au ascultat și M-au acceptat pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, însă cei mai sfinți și mai vârstnici slujitori din rândurile bisericii acelor timpuri au refuzat să accepte Adevărul.

Iar acum tu, fiica Mea, ai fost trimisă pentru a pregăti calea pentru A Doua Mea Venire, ca să pot aduce lumii mântuirea și pentru ca Noul Meu Paradis să poată fi realizat. Acest lucru a fost prezis, dar oare vor asculta ei? Din păcate, nu. Ei refuză să creadă că Tatăl Meu ar putea trimite în lume, în vremea lor, pe ultimul Său profet. Comportându-se astfel, ei reneagă Sfânta Evanghelie a lui Dumnezeu. Ei cred că A Doua Mea Venire nu va avea loc decât cândva foarte departe în viitor. Această eroare nu este din cauza necunoașterii Sfintei Scripturi, ci datorită raționamentului lor omenesc care este greșit și prin care nu poate fi înțeleasă nicio parte din Promisiunea Mea de a veni din nou.

Moștenirea Glorioasă a viitorului vostru, care vă așteaptă, este a voastră. Ea este valabilă pentru fiecare dintre voi, indiferent cât de înnegrit sau pur vă este sufletul, dar trebuie să vă pregătiți și să vegheați, căci în aceste vremuri toți demonii din Iad rătăcesc pe Pământ și prin alții vor încerca să vă oprească. Satana nu dorește ca Tatăl Meu să-Și aducă copiii acasă la Moștenirea lor de drept. El va răspândi minciuni, va cauza confuzie și vă va distrage atenția. Metodele sale iscusite și înșelătoare vor fi atât de subtile și va lucra prin intermediul altor suflete care sunt receptive la astfel de ispite. Prin urmare, oamenii nu vor crede că Dumnezeu ar putea trimite vreodată un alt profet în lume în acest fel. Ei vor spune că acest lucru nu este necesar. În schimb ei vor fi păcăliți să îi creadă pe profeții falși și, pentru că aceștia sunt atât de mulți – lupi în blană de oaie – ei vor fi atrași către aceia care le spun tot ce vor ei să audă. Povești inventate ce vor fi în mod iscusit camuflate printr-un limbaj plin de sfințenie, dar care va ascunde minciuni teribile ce întinează Cuvântul Meu Sfânt.

Tu, fiica Mea, vei fi singura care va rosti în această perioadă Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru ca toată lumea să-L audă. Mai există și alți profeți ai lui Dumnezeu, dar Misiunile lor sunt diferite. Ți se va cere să spui Adevărul, dar Adevărul va șoca, în aceeași măsură în care va și salva suflete.

Aceia dintre voi care susțineți că Mă cunoașteți, credeți că Tatăl Meu nu ar trimite un ultim profet pentru a vă pregăti prin Puterea Duhului Sfânt înainte de A Doua Mea Venire? Chiar nu-L cunoașteți? Nu știți cât de mare este Iubirea Lui? Nu cunoașteți cât de mare este Milostivirea Sa? Dacă știți aceste lucruri atunci veți asculta aceste Mesaje din Ceruri. Aceste Mesaje sunt ultimele care vă sunt date înainte de Ziua cea Mare când voi veni să Judec.

Cei care își trăiesc viața urmând Cuvântul lui Dumnezeu și care nu cunosc aceste Mesaje nu au de ce să le fie frică. Cei care acceptă aceste Mesaje și avertismente și nu acceptă alte doctrine în afara celei date lumii de către Mine, Isus Cristos nu au de ce să le fie teamă, pentru că a lor va fi împărăția Noului Meu Paradis.

Cei care vor refuza Mâna Milostivirii Mele și care se îndepărtează de Mine și își distrug sufletele venerându-l pe satana și toate promisiunile sale goale în locul Dumnezeului și Creatorului lor, nu vor primi Viață Veșnică dacă nu vor implora Milostivirea Mea.

Mai este timp pentru a vă reînnoi viețile. Este foarte simplu. Veniți la Mine iar Eu vă voi proteja. Aceste profeții fac referire la viitor și ele se vor adeveri. Dacă le respingeți ca fiind niște absurdități, atunci să știți că veți regreta ziua când v-ați întors spatele Adevărului promis vouă, care sunteți copiii iubiți ai lui Dumnezeu.

 Al vostru Isus