Vineri, 24 mai 2013 la ora 21:50

Fiica Mea multiubită, peste tot unde este auzită Vocea Mea, în fiecare loc și în fiecare lăcaș dedicat adorării lui Dumnezeu, vor exista dezbinări. Deși mulți Îmi vor fi credincioși Mie, Învățăturilor și Bisericii Mele, când aud Vocea Mea care acum cere atenție, își vor astupa urechile.

Vocea Mea va ajunge la urechi surde și la suflete îndărătnice. Vocea Mea, Cuvântul Meu și Chemarea Mea vor fi respinse cu furie și disprețuite, pe măsură ce Sunt persecutat pentru ultima oară pe pământ. Aceasta este ultima chemare pentru a-i strânge pe copiii lui Dumnezeu la Pieptul Meu, înainte de cea de-a Doua Mea Venire, și totuși mulți oameni, derutați de minciunile răspândite de către demoni, Îmi vor întoarce spatele și vor respinge Milostivirea Mea.

Voi fi respins încă o dată de către aceia care locuiesc în Casa lui Dumnezeu, de către preoți și toți aceia care nu acceptă Adevărul. Ultima insultă la adresa Numelui Meu va fi văzută de către voi toți peste scurtă vreme. Aceia dintre voi care vă astupați urechile și umblați legați la ochi veți vedea, în cele din urmă, Adevărul așa cum vă este dat în aceste timpuri.

Eu nu pot crea o schismă în cadrul Bisericii Mele, căci ar însemna să Mă neg pe Mine Însumi. Trupul Meu este Biserica și Aceasta nu poate muri, însă cei de dinăuntrul ei vor fi aceia care Mă vor respinge. Tot așa cum am fost respins prima dată, de această dată vor încerca să Mă distrugă, înainte de a veni să aduc salvarea finală promisă omului.

Omul este slab. Omul este neștiutor și nevrednic de Milostivirea Mea. Omul este încăpățânat. Omului i s-a dat Adevărul în timpul cât eram pe pământ dar încă nu înțelege Promisiunea Mea. Întoarcerea Mea, la cea de-a Doua Venire, va fi precipitată de respingerea ultimului Meu profet. Profetul, care a fost trimis să vă dea ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru a vă putea pregăti sufletele, va suferi enorm. Atunci când batjocoriți Cuvântul Meu Sfânt oferit profetului lui Dumnezeu, Mă calomniați pe Mine, Isus Cristos. Voi respingeți Cuvântul lui Dumnezeu, care vă este dat pentru a vă pregăti pentru lupta cu anticristul. Făcând aceasta voi nimiciți suflete. Voi împiedicați aceste suflete să intre în Paradisul Meu.

Aceia care spun lucruri rele despre Mesajele Mele nu-și pot justifica resentimentele, furia sau logica lor, din cauza greșelilor care se nasc din păcatul mândriei. Curând, Adevărul se va discerne cu greu de minciunile noii organizații mondiale, care va prezenta noua religie mondială păgână.

Dacă nu Mă ascultați acum, veți fi hărțuiți să acceptați acest substitut rău. El va fi îmbrăcat într-un înveliș din aur strălucitor. Îi va impresiona până și pe cei mai devotați dintre voi, va deforma loialitatea voastră față de Mine și va fi admirat de toți. Aceasta este religia la care se vor converti ateii care vor crede într-o minciună. Însă aceia care vor urma această urâciune păgână nu vor avea parte de pace. Se vor manifesta frica și disprețul care îi va face pe frați să se lupte unul împotriva celuilalt și din care cauză rasa umană va fi divizată în două. O jumătate va accepta adevărul deformat al acestei noi religii mondiale care va controla multe biserici, multe credințe, precum și o mare parte a Bisericii Catolice. Cealaltă jumătate va fi alcătuită din aceia care Mă iubesc cu Adevărat și care vor rămâne loiali Adevărului.

Atunci când nu veți accepta Adevărul – Adevărul cuprins în Sfânta Biblie – veți trăi o minciună. Nu veți mai avea iubire față de Mine în sufletele voastre dacă veți accepta minciunile cu care veți fi alimentați.

Și în timp ce astăzi Cuvântul Meu poate părea a fi o erezie, așa cum părea și pe vremea Mea când umblam pe pământ, mulți dintre voi vor devora aceste Mesaje atunci când veți fi înfometați de Adevăr, când anticristul va controla națiunile voastre. Vă veți târî pe pântece și veți striga către Mine. Voi cei care ați rostit blasfemii împotriva Mea veți dori mai degrabă să vă fi tăiat limbile, căci veți înțelege atunci cât de tare M-au jignit cuvintele voastre. Aștept această zi cu răbdare, însă de veți sta în calea Mea și de Mă veți împiedica să ajung la suflete, vă voi doborî. De veți mai continua să rostiți blasfemii împotriva Mea, declarând că Mesajele Mele sunt lucrarea diavolului, nu veți fi iertați niciodată. Căci acesta este cel mai mare păcat împotriva lui Dumnezeu.

Aduceți-vă aminte că Eu vin la copiii lui Dumnezeu pentru această ultimă oară, pentru a împlini Legământul Tatălui Meu. Acum Voința Sa se poate face, precum în Cer așa și pe pământ. Niciunul dintre voi nu poate opri aceasta. Chiar dacă unii dintre voi Mă urâți, niciunul dintre voi nu poate împiedica a Doua Mea Venire. Aceia care urlă cu furie la Cuvântul Meu și care declară că provine de la Satana vor locui cu fiara pentru veșnicie.

Al vostru Isus