Luni, 05 august 2013 la ora 13:05

Dragii Mei copii, acesta va fi un timp de mari încercări în credința voastră. Biserica Catolică va fi Biserica în care va începe marea diviziune. Aceasta este Biserica în care preoții Fiului Meu vor suferi cel mai mult în timpul marii apostazii care, foarte curând, va trebui îndurată din interiorul ei.

Acelor preoți credincioși ai Fiului meu, care vor fi sfâșiați în două din cauza nehotărârii, le spun: trebuie să fiți conștienți de necesitatea de a rămâne uniți cu Cristos cel Milostiv. Nu trebuie să vă simțiți niciodată ispitiți să părăsiți Biserica Lui, acceptând minciuni de la unii dintre voi care au căzut într-o gravă eroare. Voi trebuie să-L slăviți pe Fiul Meu cu orice preț și să conduceți poporul Lui pe drumul sfințeniei, indiferent cât vă va fi de dificil.

Aceia dintre voi care veți continua să celebrați Liturghia tradițională, veți fi hărțuiți până veți fi de acord să o abandonați în întregime. Multe dintre ordinele voastre bisericești vă vor trăda, pe ascuns, dușmanului. Voi, ca și Fiul meu înainte de voi, veți fi duși în fața celor care pretind că sunt egalii voștri și veți fi acuzați de erezie pentru că insistați să continuați să arătați respect față de Preasfânta Jertfă a Liturghiei.

Noi cuvinte, care vor avea semnificația celei mai dezgustătoare profanări a Trupului Fiului meu, vor fi impuse asupra acelor slujitori sfințiți care vor îndrăzni să se opună.

În cadrul Bisericii Catolice, fratele va lupta împotriva fratelui, sora împotriva sorei, tatăl împotriva fiului, copilul împotriva părintelui, până când se vor forma două tabere.

Războiul acesta pentru susținerea Cuvântului lui Dumnezeu, va implica faptul că acei preoți care Îi rămân fideli Lui vor trebui să caute refugiu. Pentru a face aceasta, trebuie să începeți să vă pregătiți și să găsiți astfel de locuri, unde veți putea să oferiți Sfânta Liturghie și să asigurați Sacramentele pentru copiii lui Dumnezeu.

Eu, Mama Mântuirii, voi proteja aceste refugii, iar prin așezarea Peceții Dumnezeului Celui Viu, dăruită lumii de către Tatăl Meu, în interiorul zidurilor, ele vor rămâne invizibile pentru Dușmanii lui Dumnezeu.

Nu vă fie teamă de aceste lucruri, fiindcă, dacă vă pregătiți bine, îi veți conduce pe copiii lui Dumnezeu către mântuire. Însă dacă nu veți ține cont de acest avertisment veți fi luați captivi cu mintea, trupul și sufletul de către dușmanii Fiului Meu, iar mântuirea nu va fi a voastră.

Aceia care împlinesc cererea falsului profet vor avea nevoie de multă rugăciune, deoarece unii dintre ei sunt orbi în fața Adevărului. Ceilalți, care vor cunoaște Adevărul dar se vor alătura celor care vor renega moartea Fiului Meu pe Cruce, sunt de temut. Ei vor provoca un rău teribil discipolilor inocenți ai lui Cristos.

Rămânând loiali Adevărului veți conduce Rămășița Armatei Fiului meu, așa încât să devină o forță formidabilă împotriva celui rău și a acelora pe care el îi îndrumă, în lupta sa împotriva adevăraților slujitori ai fiului Meu pe Pământ.

Când va veni timpul, voi va trebui să refuzați să vă supuneți indicațiilor primite de la cei care vor profana Cuvântul lui Dumnezeu și care, prin minciunile lor și prin noile doctrine obscene, îi vor induce pe mulți în eroare. Aceia care acceptă orice fel de modificare a Liturghiei sau a Sfintelor Sacramente vor fi răspunzători în fața Fiului meu. Pentru că astfel veți deveni involuntar, slujitori ai celui rău, iar multe, multe suflete vor fi pierdute, deoarece ele vor fi atrase în ritualuri care vor aduce omagiu satanei. Aceste ritualuri îi vor onora pe falsul profet și pe anticrist, care sunt dușmani ai lui Dumnezeu.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca Adevărul să fie văzut și ca aceste minciuni să fie dezvăluite drept ceea ce sunt cu adevărat – un afront față de Crucificarea agonizantă a Fiului Meu.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii