Sâmbătă, 17 august 2013 la ora 11:50

Mult iubita Mea fiică, în timp ce Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje, mulți dintre cei ce sunt binecuvântați cu o credință puternică și cu iubire pentru Mine, Isus Cristos, încep în sfârșit să-Mi recunoască Glasul, acum când Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

Cei care își petrec viața în slujba șarpelui, ca niște sclavi, chiar și ei știu că Eu sunt Cel care vorbește. Și astfel începe bătălia pentru a face Voia Mea Sfântă pe de o parte, și dorința dușmanilor lui Dumnezeu de a se lupta cu Mine pe de altă parte.

Cei care plănuiesc să provoace suferință omenirii, ca parte a legământului lor cu fiara, vor fi foarte prudenți ca să nu fie văzuți că denunță public aceste Mesaje, căci dacă ar face așa ar părea că le dau crezare. În schimb, ei vor răspândi ura împotriva Mea în alte feluri, începând prin distrugerea credinței celor din cadrul Bisericii Mele. Ei vor întoarce inimile celor care Mă iubesc împotriva semenilor lor creștini. Ei îi vor îmbrățișa mai degrabă pe păgâni, pe vrăjitoarele new age și pe adoratorii fiarei, decât pe Creștinii care vor protesta împotriva ritualurilor păgâne care se vor săvârși înăuntrul Bisericilor Catolice și apoi, foarte curând, în alte biserici creștine.

Acestea evenimente urmează să aibă loc. Vă rog să nu credeți că Sfânta Liturghie sau Sacramentele au fost deja schimbate până acum, cu toate că ele se vor schimba foarte curând. Când vor face aceasta, voi trebuie să le întoarceți spatele și să Mă apărați pe Mine.

Multe schimbări au fost puse la cale în ultimii ani în cadrul Bisericii Mele pe Pământ, de către malefica Masonerie. Acum planurile lor, care deja au fost făcute cunoscute în ierarhia cea mai înaltă din cadrul bisericilor, sunt pe cale să fie făcute publice. Ele vor fi dezvăluite împreună cu anunțul că Biserica Catolică se modernizează pentru a putea deveni relevantă în societatea nouă de azi, care este deschisă la minte și lipsită de prejudecăți. Ei vor spune că Biserica Catolică își lasă trecutul în urmă și apoi vor spune că motto-ul Bisericii va fi să îmbrățișeze toate credințele pentru a demonstra că nu are o mentalitate îngustă. Acest anunț va fi sărbătorit în întreaga lume iar mass-media va pune această știre extraordinară pe prima pagină, deși înainte privise Biserica Catolică cu antipatie.

Sămânța lui satana va fi răspândită în noile ceremonii, în care formatul Sfintei Liturghii va fi prezentat de-a-ndoaselea iar frazele corecte ce fac referire la Patimile Mele vor fi înlocuite cu niște nonsensuri – cuvinte goale – potire goale – tabernacole goale. Toate Crucile Mele vor fi înlocuite cu simbolurile secrete ale ocultismului.

Aceasta este urâciunea pustiirii, despre care vorbește profetul Daniel. Aceasta va fi, în multe locuri, sfârșitul Sfintei Mele Euharistii și sfârșitul Liturghiei așa cum o știați voi. Însă preaiubiții Mei slujitori fideli vor pregăti acum producerea Sfintelor Ostii. Ei trebuie să păstreze Sfântul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfânta Biblie și Sfintele Cruci. Căci toate acestea vor fi înlocuite. Trebuie să va adunați curând și să faceți planuri, pentru că nu vi se va permite să spuneți Liturghia conform Voii Mele.

Slujitorii Mei sfințiți, Eu vă voi îndruma când va sosi timpul. Acelor creștini care cred că această urâciune va fi doar în cadrul Bisericii Catolice, Eu le spun că ea va afecta toate bisericile creștine, până când se vor îndepărta orice mențiuni despre Mine sau simboluri ale Mele. Cu timpul, voi veți fi pedepsiți sever dacă Îmi veți menționa Numele.

Veți fi șocați de cât de repede Biserica, aparent inocentă, reînnoită dar contaminată, se va degrada până la a ajunge un cult religios diavolesc. Ei vor merge până în pânzele albe ca să-i pedepsească pe cei care se vor opune acestei noi religii mondiale, creată de om și având un caracter păgân.

Creștinii și evreii vor fi principală țintă a urii, și ei vor fi persecutați din cauza religiei lor.

Decât să vă temeți, Eu vă chem să vă pregătiți să luptați pentru Numele Meu. Niciodată să nu uitați cât de mult sunt urât Eu. Să știți că atunci când Mă veți urma, în timpurile care vor veni, crucea voastră va fi mult mai grea decât a acelora care au trăit înaintea voastră.

Al vostru Isus