Joi, 15 august 2013 la ora 21:57

Mult iubita Mea fiică, Eu îi Chem pe toți discipolii Mei care cunosc Adevărul să dea dovadă de curaj în aceste timpuri dificile pentru omenire.

Este foarte aproape clipa în care războaiele vor izbucni în același timp în multe națiuni. Când auziți despre toate aceste războaie și sunteți martorii cruzimii acestor asupritori aliați, care provoacă aceste războaie, veți ști că timpul pentru a Doua Mea Venire este aproape.

Mulți dintre voi vor recunoaște Adevărul cuprins în Cartea lui Ioan – Apocalipsa – pe măsură ce vă este revelat acum. Nu vă temeți, deoarece toate aceste lucruri trebuie să se petreacă. Mulți, care nu accepta aceste Mesaje, fac o mare greșeală, deoarece Cartea Adevărului, pur și simplu, cuprinde detaliile și secretele conținute în Cartea Apocalipsei. Eu, Mielul lui Dumnezeu, Sunt singura Autoritate – numai Eu am permisiunea de la Tatăl Meu – să deschid Pecețile cuprinse in ea.

Dacă nu credeți în Cartea Adevărului, atunci nu credeți în Cartea Apocalipsei. Aveți grijă. Aceia care resping Cartea Apocalipsei renunță la Milostivirea Mea. Însă, prin Intervenția Divină, Adevărul le va fi arătat în timpul Marelui Meu Avertisment, pentru că altfel mulți nu M-ar cunoaște niciodată sau n-ar înțelege Marea Milostivire pe care Eu o aduc lumii. Nu trebuie niciodată să adăugați la Cartea Apocalipsei, să încercați să o interpretați sau să scoateți ceva din ea pentru a se potrivi propriilor voastre dorințe, deoarece făcând aceasta veți suferi. Atunci când faceți aceste lucruri răstălmăciți Cuvântul lui Dumnezeu. Această Carte v-a fost promisă. Dumnezeu l-a trimis pe cel de-al șaptelea mesager al Său pentru a revela Adevărul. Acceptați aceasta cu încredere în Mine sau veți merge singuri, în ignoranța teribilei înșelăciuni care se va abate asupra celor care resping Cuvântul lui Dumnezeu.

Acum în lume vor avea loc multe, multe schimbări, pe care fără îndoială toți le vor observa. Religiile vor deveni un nonsens, căci milioane vor adopta o credință păgână, despre care li se va spune că este pentru a-L onora pe Dumnezeu. Smerenia și dragostea pentru cei sărmani vor fi motivele – vi se va spune – pentru care biserica reînnoită și iluminată va vesti un nou început. Ca niște miei la tăiere, veți fi conduși în iazul de foc. Când veți realiza groaznica urâciune în care ați fost atrași, s-ar putea să fie prea târziu. Când aduceți omagiu fiarei, ea vă va infesta și în timp mulți veți deveni sclavii ei.

Mari schimbări în lumea politică și sistemul mas-media vor duce la o mare diviziune. Cei care sunt loiali lui Dumnezeu în toate câte au fost date lumii prin Mine, Isus Cristos, vor trăi. Aceia care Mă resping nu vor mai avea viață, deoarece ei vor fi incapabili să primească Milostivirea Mea. Inima Mea, cu toate că va fi sfâșiată din această cauză, se va împietri, iar Dreptatea Mea va prevala.

Prima Judecată este aproape iar pe cei răi Eu îi voi da la o parte, căci Noul Cer și Noul Pământ îi vor primi doar pe aceia care acceptă Milostivirea Mea. Mulți vor zice: “Dumnezeu este Milostiv. El nu ar arăta niciodată asemenea cruzime.” Răspunsul Meu este acesta. Pământul, așa cum îl știți, nu va mai fi. În schimb, un nou Pământ reînnoit se va ivi – mult mai încăpător, mai mare decât înainte, unde douăsprezece națiuni vor locui, una lângă alta, într-o armonie iubitoare. Vor intra pe porți doar aceia care Îmi rămân loiali Mie și cei care nu Mă cunosc, însă vor accepta Mâna Mea atunci când le voi dovedi Adevărul la Avertisment. După aceea Eu le voi închide. Pe urmă nici un alt om nu va mai intra, deoarece Judecata Mea va fi făcută. Toate suferințele vor fi uitate și cei răi vor fi azvârliți in Iad unde vor suferi o veșnicie. Omul nu trebuie niciodată să subestimeze Marea Mea Iubire, Milostivire și Compasiune. Însă el trebuie, de asemenea, să se teamă de Pedeapsa Mea, pentru ca va fi definitivă atunci când ultima trâmbiță va suna în Ziua Cea Mare a Domnului.

Iar atunci va veni sfârșitul.

Al vostru Isus