Duminică, 25 august 2013 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, Voi înzestra lumea cu un mare Dar datorită acestei Preasfinte Misiuni a Mea. Eu voi salva 200 de milioane de suflete, fără ezitare, indiferent cât de tare Mă ofensează, iar acest lucru îl voi face săptămâna viitoare, din cauza suferinței asociate cu această Misiune.

Actul Meu de Intervenție este datorat cererii tale, fiica Mea, și Eu voi dărui în continuare mari Daruri, pe măsură ce această Misiune continuă. Cei care Mă iubesc vor suporta, cu răbdare, persecuția pe care o îndură și vor continua să o suporte, pentru că aceasta este Dorința Mea.

Cei care te persecută, micuța Mea scumpă, deoarece continui să proclami Cuvântul Sfânt al Fiului Meu, trebuie să știe următorul lucru. Dacă Îl demonizați pe Fiul Meu, Eu vă voi pedepsi. Dacă demonizați Preasfântul Său Cuvânt, spunând apoi că sunteți copii ai lui Dumnezeu, vă voi arunca în pustie. Nimic nu îl va împiedica pe profetul Meu să ducă la îndeplinire această Misiune. Nimic. Oricât ați încerca, veți eșua, căci veți purta un război pe care nu-l veți câștiga niciodată. Atotputernicia Mea este intangibilă, inviolabilă și incontestabilă. Îndrăzniți să contestați Intervenția Mea Divină de a salva lumea și veți simți Mânia Mea. Veți fi nimiciți. Temeți-vă, voi cei care vă ridicați și Îl blestemați pe Fiul Meu. Mândria și neascultarea voastră vor fi căderea voastră. Am făcut cunoscute, prin profeții vechilor timpuri, consecințele ignorării Glasului Meu.

Acum merg mai departe pentru a finaliza începerea atacului final împotriva omenirii. Am permis ca bătălia finală să aibă loc. I-am dat celui rău ultima șansă de a-i infesta pe cei care sunt atrași de el. Fac acest lucru pentru ca, prin Îndurarea Fiului Meu, sufletele să sfideze bestia. Eu voi face acest lucru din devotament față de Fiul Meu. Cei care nu Mă cunosc pe Mine sau pe Fiul Meu vor primi mari Haruri pentru ca să poată accepta salvarea. Întreaga salvare are loc prin Puterea Îndurării Mele. Vor rămâne fidele bestiei doar inimile cele impietrite. Pe toți ceilalți îi voi atrage spre Mine. Mă voi asigura că fiecărui suflet i se vor da toate posibilitățile pentru a se răscumpăra, în fața Fiului Meu, înainte de ziua cea de pe urmă.

Această Misiune Finală a fost creată în Cer încă de la începuturi. Toți îngerii și sfinții conlucrează în uniune pentru a-i readuce pe toți copiii Mei la Mine, Tatăl lor preaiubit. Ultima călătorie are loc acum. Toți cei care sunteți de partea Fiului Meu, rămâneți aproape de El în acest timp. Nu veți fi capabili să îndurați această călătorie dureroasă, daca nu veți asculta tot ceea ce vă spune El. Nu vă lăsați influențați de aceia care vor lucra zi și noapte pentru a vă forța să întoarceți spatele. Dacă le veți îngădui acest lucru, vă va fi foarte greu să vă ridicați din nou.

Nu sunteți nimic fără Fiul Meu. Nu sunteți nimic fără Mine. Până când nu vă veți abandona cu totul și nu veți urma Adevărul, nu îl veți găsi niciodată.

Dacă veți încerca să Mă împiedicați pe Mine, Creatorul vostru, să dau lumii Adevărul, Eu vă voi pune la pământ iar plânsetele voastre nu vor afla consolare. Îi voi arunca în întuneric pe cei mândri și aroganți care cred că știu mai multe decât Mine. Nu veți avea sorți de izbândă dacă veți sfida Cuvântul Meu și veți tăgădui Prezența Mea când încerc să vă salvez.

Omule nerecunoscător, mai ai puțin timp la dispoziție. Ascultându-Mă pe mine vei putea veni la Mine dar vei putea face acest lucru doar dacă te vei târî pe brânci și vei cădea cuprins de umilință înaintea Fiului Meu. Misiunea Mea a ajuns într-o etapă foarte periculoasă, căci se va încerca orice efort, de către cei care sunt dușmanii Mei, pentru a o desființa. Poate părea că acest lucru se întâmplă, dar să știți că acei dușmani ai Mei mai au foarte puțin timp iar curând, când Răbdarea Mea va fi ajuns la limită, ei nu vor mai exista, întrucât ei nu vor vedea niciodată Chipul Meu.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt