Luni, 26 august 2013 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, înainte să fiu crucificat, multe minciuni au fost inventate despre Mine de către dușmanii Mei. Fariseii au ținut de multe ori adunări pentru a hotărî ce să facă în privința Mea. Ei nu voiau să accepte nici măcar pentru o clipă că Eu fusesem trimis de Dumnezeu pentru a salva omenirea. Cât de mult Mă urau. Cum strigau și îi chinuiau pe acei discipoli ai Mei pe care i-au prins.

Fariseii i-au biciuit și omorât pe mulți înainte să Mă crucifice pe Mine. Cruzimea și răutatea lor erau îndreptate împotriva Învățăturii lui Dumnezeu și a Preasfintei Biblii. Aceasta nu i-a împiedicat să Mă vâneze. Ei predicau Cuvântul lui Dumnezeu și apoi sfidau acest Cuvânt – în același timp. Nu numai că M-au condamnat, dar au și declarat că Dumnezeu nu ar trimite niciodată un astfel de Mesia. Ei îi disprețuiau pe oamenii săraci și umili și pe aceia pe care îi considerau ignoranți din punct de vedere teologic. Ura lor pentru Mine a înfricoșat multe biete suflete care mergeau la templu. Aceia care îi întrebau de ce ei, Fariseii, Mă condamnau, erau ei înșiși condamnați pentru că au îndrăznit să pună la îndoială motivele lor de a Mă respinge.

Existau mulți profeți falși care predicau în timp ce eu pășeam pe Pământ, iar Eu eram considerat nebun și de ne-tolerat. Mulți dintre acești falși profeți foloseau citate din Cartea Genezei și făceau declarații ridicole, care erau jignitoare pentru Dumnezeu, însă ei erau tolerați și li se acorda ceva atenție.

Deși au fost miracole pe care Eu le-am săvârșit, totuși ei nu au vrut să își deschidă ochii către Adevăr, pentru că nu voiau să vadă. Preoții de atunci au ținut multe discursuri publice în care Mă condamnau ca fiind fiul satanei și îi avertizau pe aceia care erau văzuți în compania Mea că vor fi dați afară din temple. Ei Mă respingeau pentru că nu puteau să accepte originea Mea umilă și pentru că nu eram educat la nivelul așteptărilor lor înalte. De aceea, au concluzionat ei, nu puteam sub nicio formă să fiu Mesia. Ei credeau că Mesia va apărea din rândurile lor. Și astfel ei detestau tot ce avea legătură cu Mine. Ei se simțeau amenințați de Cuvintele Mele, care, în ciuda faptului că ei Mă respingeau, îi atingeau într-un fel pe care ei nu îl înțelegeau.

Ei nu erau pregătiți pentru Prima Mea Venire. Cu siguranță ei nu sunt pregătiți nici astăzi, pentru A Doua Mea Venire. Oricine îndrăznește să spună că este profet, trimis pentru a-i avertiza pe copiii lui Dumnezeu în legătură cu A Doua Venire, va fi tolerat atâta timp cât nu dezvăluie Adevărul. Dar când un profet adevărat se arată și vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, el sau ea va fi urât și condamnat public. Când veți vedea o condamnare fățișă, bazată pe ignorarea Promisiunilor făcute de Mine de a veni din nou, și când ura va fi atât de mare încât cei ce se fac vinovați de ea vor încălca Cuvântul lui Dumnezeu, veți ști atunci că de fapt pe Mine Mă urăsc ei. Numai Eu pot atrage o asemenea ură din partea păcătoșilor. Doar Glasul Meu stârnește o opoziție atât de mare.

Dacă ar fi să pășesc pe Pământ în aceste timpuri, ei M-ar răstigni din nou. Aceia care pretind că Mă iubesc și care îi conduc pe discipolii Mei în Biserica Creștină ar fi, din păcate, primii care ar bate primul cui în Trupul Meu.

Țineți minte, niciunul dintre voi nu este demn să se pună pe sine înaintea Mea. Niciunul dintre voi nu are autoritatea de a condamna public Cuvântul Meu, pentru că nu Mă cunoașteți. Voi, cei care Mă condamnați, acum când încerc să împlinesc Legământul Final al Tatălui Meu, nu aveți nici un pic de rușine. Mândria voastră Mă dezgustă. Voi v-ați condamnat propriile suflete, în Ochii Mei. Nu ați învățat nimic despre Mine. Voi nu credeți în Sfânta Scriptură pentru că negați faptul că va avea loc A Doua Mea Venire.

În ultima zi vi se va cere să numărați sufletele pe care Mi le-ați pierdut. În acea zi, când veți implora Milostivirea Mea, nu Mă veți putea privi în Ochi.

Al vostru Isus