Marți, 27 august 2013 la ora 23:45

Mult iubita Mea fiică, lumea urmează să îndure războaie teribile, iar ura se va răspândi și va infesta multe națiuni. Neliniștea și dezbinarea vor fi prezente în majoritatea națiunilor și oamenii vor ști atunci că timpurile s-au schimbat dincolo de orice închipuire.

O neliniște profundă și tulburătoare va fi simțită iar oamenilor le va fi dificil să știe pe cine să creadă. Acesta este felul în care satana îi infestează pe copiii lui Dumnezeu, deoarece el îi asmute unul împotriva celuilalt. Doar aceia care cred în Dumnezeu cel Adevărat vor găsi alinare, deoarece ei vor ști că iubirea și credința lor pentru Mine îi mențin puternici.

Trebuie să vă rugați cu perseverență, astfel încât înșelăciunea care s-a lăsat, care este cauza multor războaie, să fie dezvăluită drept ceea ce este de fapt – o încercare de a provoca dezbinare și ură profundă, cu scopul de a deține controlul. Tatăl Meu îi va pedepsi pe asupritori, deoarece ei provoacă dezastru și durere celor inocenți. Pot să ucidă și să rănească pe mulți, însă vor fi loviți de Tatăl Meu pentru nemernicia lor.

Aceia care cred că ei pot să creeze război și să înșele lumea nu vor avea prea mult timp ca să se laude cu faptele lor nelegiuite. Soarta lor e pecetluită. Intervenția prin Mâna lui Dumnezeu va fi văzută în fiecare parte a lumii. Pentru fiecare act diabolic al războiului și terorii, Dumnezeu îi va izgoni și-i va lovi de moarte.

Războiul creat de mâna omului distruge viața trupului. Pedeapsa dată de Tatăl Meu nu lasă ca vieții sufletului să-i fie dat Darul mântuirii.

Isus al vostru