Sâmbătă, 31 august 2013 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, cu ceva timp în urmă v-am spus tuturor să plantați semințe pentru a vă hrăni pe voi și familiile voastre în timpul prigoanei. Fac acest lucru cu un motiv anume. Trebuie să plantați chiar și numai câteva semințe – semințe pure care nu au fost contaminate de om. Ulterior Eu voi înmulți roadele pe care acestea le vor da și toți vor avea de mâncare suficient, atunci când lumea va experimenta marea foamete. Acele zile nu sunt departe și ele vor veni dintr-o serie de motive.

Culturile vor fi contaminate prin intervenția fermierilor lacomi. Recoltele rezultate nu vor fi bune de mâncat. Apoi, războiul va însemna că puțini oameni vor mai putea lucra pământul. După acesta va veni focul, care va fi vărsat, asupra celor patru colțuri ale pământului și totul va deveni sterp. Aceste încercări teribile vor fi cauzate de răspândirea răului, însă mulți oameni vor supraviețui dacă se încred în Mine. Trebuie să vă pregătiți acum, ca și când ar veni un război peste voi și așa cum ați face-o atunci când alimentele sunt raționalizate. Să aveți apă din belșug, pentru că tot ceea ce voi înmagazinați, Eu voi înmulți.

Vă rog să nu credeți că Eu vă cer să vă părăsiți căminele, pentru că acest lucru nu este necesar. Un pic de pregătire, când vă ajutați unul pe altul, este tot ceea ce e necesar. Sângele Meu Prețios îi va acoperi pe toți cei care cred în Avertismentul Meu dat omenirii, întrucât după un timp de război, va urma timpul în care va fi ruptă cea de-a Treia Pecete.

Atât de mulți vor ignora Cuvântul lui Dumnezeu care se regăsește în Cartea Apocalipsei! Atât de mulți lideri și slujitori sfințiți din bisericile Mele nu răspund profetului Meu, la fel cum o făceau cei de dinaintea potopului.

Fac acum apel la slujitorii Mei sfințiți. În cine credeți? În Mine, Isus, sau în aiurelile celor care susțin a fi experți în teologie dar care nu cunosc Adevărul? Treziți-vă. Pecețile au fost rupte. Datoria voastră este să Mă ajutați să salvez suflete, dar voi nu ați rămas atenți la sunetul Chemării Mele. V-am spus că Eu voi veni ca un hoț în noapte. Când va veni acea zi, va fi prea târziu pentru sufletele care nu s-au pregătit.

Timpul ca trompetele să anunțe judecățile va veni degrabă, de îndată ce toate Pecețile vor fi fost rupte. Și atunci ce va fi? Vă veți trezi atunci și Mă veți urma, sau Îmi veți mai pierde și alte suflete, în timp ce ezitați? În timp ce așteptați ca alții să conducă?

Trebuie să vă reamintesc că rolul vostru este de a salva suflete. Voi faceți aceasta prin viața voastră în care se presupune că Mă slujiți pe Mine, și nu că încurajați mândria și egoismul celor care încearcă să distorsioneze Învățăturile Mele. Mulți dintre voi, cei din bisericile Mele, nu înțelegeți semnificația Noului Meu Paradis și nu ați reamintit copiilor lui Dumnezeu de făgăduința Mea. Trebuie să le reamintiți Adevărul – timpul de până la ziua cea de pe urmă.

Atât de mulți dintre voi, deși generoși, buni, iubitori și cu un angajament sincer față de Biserica Mea de pe Pământ, uitați de a Doua Mea Venire. Ce credeți oare că înseamnă aceasta și ce anume ați învățat? De câți profeți ați avea nevoie ca să vă convingeți că timpul aproape că a sosit?

Când oare ați auzit ca Dumnezeu să nu-Și trimită profeții pentru a ajuta la pregătirea copiilor Săi în lupta împotriva răutății care infestează sufletul uman? Și ce vă dă dreptul să presupuneți despre Cartea Apocalipsei că ar conține minciuni? Voi negați o mare parte din ceea ce stă scris în ea și nu vorbiți despre aceasta. De ce? Nu știți voi oare că aceasta înseamnă a nega Cuvântul lui Dumnezeu?

Răbdarea Mea este pusă la încercare. Mânia Mea este mare. Refuzul vostru încăpățânat de a accepta Darul Intervenției Mele pentru a vă pregăti, Mă insultă. Persecutându-i pe acei slujitori sfințiți ai Mei, care Mă recunosc prin intermediul acestor Mesaje, le refuzați celorlalți Darul Salvării. Sunteți orbi, iar ignoranța voastră cu privire la Învățăturile Mele și la Cuvântului lui Dumnezeu care stă scris în Cartea Sfântă a Tatălui Meu – Biblia – este uimitoare. Spuneți că Mă slujiți dar nu Mă cunoașteți, așa că nu Mă vedeți.

Când credința voastră slăbește, nu vă puteți deschide inimile față de Mine. Dacă v-ați deschide inimile față de Mine, M-ați putea auzi foarte clar pentru că v-ați umple de Duhul Sfânt. Din păcate, mulți dintre voi cei care spuneți că Mă slujiți nu sunteți vrednici să vă ridicați și să vă declarați slujitori ai lui Dumnezeu. Mă faceți să-Mi fie rușine și Îmi necinstiți Numele atunci când vă umiliți în public turma, în Numele Meu. Voi încălcați orice poruncă a lui Dumnezeu atunci când îi condamnați pe aceia care urmăresc aceste mesaje, întrucât nu vi s-a dat autoritatea să faceți acest lucru. Iubirea voastră de sine a înlocuit iubirea voastră față de Mine, Isus Cristos, și, din această cauză voi nu mai sunteți vrednici sa Mă slujiți. Sunteți prea mândri ca să stați înaintea Tronului Meu.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos