Duminică, 24 noiembrie 2013 la ora 16:45

Mult iubita Mea fiică, când Eu vin să aduc alinare oamenilor în durerea pe care au îndurat-o din cauza separării de Dumnezeu, ei trebuie cu toții să fie recunoscători pentru această Mare Milostivire. Datorită ei, miliarde de oameni se vor bucura de o viață de slavă eternă în Prezența lui Dumnezeu.

Prin acest mare Act de Milostivire, Eu aduc măreața veste a Promisiunii glorioase, despre A Doua Mea Venire – care va urma curând după Avertisment – și va finaliza Planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi. Toate sufletele vor primi Darul Milostivirii Mele, dar nu toate îl vor accepta. Aceia care nu îl acceptă vor avea la dispoziție doar un scurt timp în care să decidă care este viața pe care o doresc. Ei pot alege să trăiască o viață plină și perfectă în trup și suflet în Noul Paradis, sau una fără Dumnezeu. Aceia care înțeleg ceea ce Eu ofer nu trebuie să respingă un asemenea Dar. Totuși, aceia care Mă vor refuza, vor fi mulțumiți să se scalde în întuneric, crezând că nu contează. Ceea ce ei nu știu este că vor simți o durere îngrozitoare atunci când, în cele din urmă, vor fi separați complet de Mine. Ei se vor trezi în abisul negru ca smoala, unde nu vor vedea nimic. Ei nu vor avea nimic. Tot ce vor simți va fi un foc mistuitor care îi va străpunge ca o sabie și pe care va trebui să îl îndure pentru eternitate.

Separarea de Dumnezeu s-a produs atunci când Lucifer i-a ispitit pe Adam și Eva prin păcatul mândriei. Păcatul mândriei este rădăcina tuturor păcatelor și este ceea ce îl leagă pe om de satana. Când voi veni să Îmi revendic Tronul, această separare nu va mai exista. Aceia care sunt pentru Mine, cu Mine și în Mine se vor uni ca unul. Dar în ziua finală în care Voi veni și Voi judeca lumea, aceia care s-au separat de Mine și care vor continua să Mă respingă vor trăi sfârșitul definitiv, când Eu nu voi mai fi Prezent. Când Eu nu voi mai putea să le ofer mângâiere. Să îi trag înapoi. Apoi, ei vor trăi veșnica durere și suferință alături de fiară și de toți demonii săi, în flăcările Iadului.

Nu doresc să vă înspăimânt, să vă șochez sau să vă produc suferință, ci, ca să înțelegeți consecințele, trebuie să vă spun Adevărul. Atât de mulți dintre voi nu cred în iad. Voi nu credeți în el, pentru că ați fost induși în eroare atât de mult timp. Raiul, Iadul și Purgatoriul există. În ultima zi vor exista doar două entități – Noul Paradis, când Cerul și Pământul vor deveni una, și abisul care este Iadul.

Adevărul este greu de acceptat, dar fără să cunoașteți Adevărul nu vă puteți alege destinul.

Al vostru Isus