Sâmbătă, 30 noiembrie 2013 la ora 15:50

Mult iubita Mea fiică, cât de mult iubesc Eu lumea! Cât sufăr pentru fiecare suflet care acum e pierdut pentru Mine. Vă promit că voi căuta fiecare persoană și voi încerca să o aduc la Divina Mea Milostivire. Doresc ca fiecărei persoane să îi fac cunoscută Prezența Mea, Iubirea Mea și Compasiunea Mea. Lacrimile Mele de acum, pe care ți le dezvălui ție, micuța Mea, sunt vărsate pentru cei care vor refuza Intervenția Mea Divină și care în consecință se vor arunca cu capul înainte într-un vid de înșelăciuni nelegiuite.

Pătimirea Mea va fi acum retrăită, pe măsură ce Trupul Meu va suferi o nouă biciuire atunci când păgânii – care vor veni sub o mască de pace, iubire și umilință – vor călca în picioare Biserica Mea și apoi o vor răstigni. Cei înțelepți în spirit își vor da seama de Adevăr. Bătălia va fi amarnică și miza cea mare, vânată de armata satanei, vor fi sufletele tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Sufletele credincioșilor vor fi ținta principală a satanei și asupra lor își va concentra el toată energia. Strategia satanei este de a-i prosti și a-i înșela pe credincioși mai întâi, înainte de a-i distruge. Necredincioșii prezintă puțin interes pentru satana, pentru că el deține deja victoria asupra sufletelor lor iar ei constituie o provocare nesemnificativă pentru el. Tatăl Meu nu va sta deoparte să privească această oroare, care a fost prezisă. În timp ce se va desfășura bătălia finală – cea mai mare bătălie spirituală a tuturor timpurilor – veți fi martori ai tuturor Miracolelor, Chemărilor și Intervențiilor din Cer.

Cei înzestrați din naștere cu inteligență nu vor fi cu nimic mai înțelepți în fața Adevărului, pentru că ei vor analiza realitatea modului în care au fost creați prin prisma logicii omenești. Cei născuți cu iubire pură pentru Dumnezeu în inimile lor vor accepta Adevărul chiar dacă li se va părea confuz, pentru că inimile lor aparțin lui Dumnezeu și ei vor fi binecuvântați cu Harul discernământului. Cei care luptă împotriva Cuvântului lui Dumnezeu și a Intervenției Tatălui Meu de a salva sufletele, și care încearcă să Îl împiedice să salveze sufletele, vor fi judecați nemilos.

În timp ce bătălia pentru suflete continuă, voi trebuie să vă întoarceți mereu spre Mine și să-Mi cereți să vă susțin, să vă protejez și să vă mângâi. Când sunteți cu Mine, voi veți îndura această groaznică nenorocire cu un calm care vă va surprinde și pe voi. Însă, dacă nu vă încredeți în Mine și nu vă supuneți Mie în totalitate, aceste încercări, care stau înaintea voastră în Biserica Mea, vor părea aproape de nesuportat, într-atât de dureroase vor fi.

Nu trebuie să uitați niciodată că Dumnezeu este Atotputernic și că satana nu poate câștiga această bătălie pentru suflete. Din nefericire, mulți nu vor fi suficient de puternici în credința lor sau nu vor fi în stare să recunoască înșelăciunea cu care se vor confrunta în Numele Meu, așa că ei nu vor fi niciodată capabili să se răscumpere în fața Mea.

Acestea sunt sufletele care Îmi provoacă o tristețe amarnică în aceste timpuri.

Al vostru Isus