Vineri, 29 noiembrie 2013 la ora 16:45

Mult iubita Mea fiică, când te întrebi de ce Eu, Isus Cristos, aș permite suferința în lume, atunci tu trebuie să înțelegi Voia lui Dumnezeu. Mulți oameni suferă în lume și mereu a fost așa. Suferința este provocată de faptul că păcatul creează diviziune între oameni. Păcatul îl separă pe om de Dumnezeu, și ca atare omul va păcătui împotriva omului. Eu permit suferința pentru că ea aduce suflete aproape de Mine, prin purificarea pe care o îndură aceste suflete. Mie, suferința nu îmi face plăcere. Însă Eu sunt Prezent în fiecare suflet care are de îndurat durere și chin. Este Voia lui Dumnezeu ca anumite suflete să sufere mai mult decât altele, deoarece prin intermediul acestor victime pot fi salvate alte suflete, care merită mai puțin Milostivirea Mea.

Eu am suferit de bună voie în timpul Pătimirii Mele, însă Durerea și Umilința Mea au învins o mare parte din puterea satanei. Satana nu poate niciodată să se smerească, deoarece acest lucru este imposibil. Și de aceea, prin smerenia pe care o aduce durerea suferinței, sufletele pot dilua puterea satanei asupra altora. Sufletele alese ale lui Dumnezeu vor avea mereu parte de durere, persecuție, suferință, ridiculizare și batjocură. Asemenea suflete sunt cele mai aproape de Mine, iar Eu voi folosi acest sacrificiu al lor ca să atrag în refugiul mântuirii și celelalte suflete, care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Mea.

Această lecție este foarte grea pentru voi toți cei care Mă iubiți, și poate părea nedreaptă. Însă să știți că suferința vă aduce și mai aproape de Mine și că ea va obține pentru voi Viața Veșnică alături de Mine în Paradis. Niciodată să nu dați vina pe Dumnezeu pentru suferința din lume, deoarece ea a fost cauzată, în primă instanță, de decăderea rasei umane, când copiii lui Dumnezeu au cedat păcatului mândriei.

Mândria este rădăcina tuturor păcatelor, și este cauza multor suferințe în lume. Mândria conduce la toate celelalte păcate, ducând apoi la diviziune și injustiție în lume. Vă asigur că foarte curând lumea își va da în sfârșit seama care este adevăratul înțeles al Voinței lui Dumnezeu. Din acel moment, voința omului se va supune cu respect Voinței Sfinte a Tatălui Meu. Până când nu va sosi acea zi în care omul se va lepăda de mândrie și se va smeri înaintea Domnului Dumnezeu Cel Preaînalt, suferința nu poate lua sfârșit.

Atunci când lumea va accepta în sfârșit Adevărul – Promisiunea făcută de Mine de a reveni – Eu voi șterge toate lacrimile din ochii voștri. Îi voi ridica în slavă pe cei vii și pe cei morți, iar ei vor domni cu măreție în Noul Cer și Noul Pământ, când cele două vor deveni una întru Mine. Când îndurați suferința, să fiți în pace, căci ea se va sfârși curând.

Al vostru Isus