Miercuri, 25 decembrie 2013 la ora 05:10

Mult iubita Mea fiică, Eu Sunt Cuvântul Întrupat. Astăzi, Trupul Meu îmbrățișează lumea, dar lumea, deși poate sărbătorește Crăciunul, este insensibilă la Planul Meu de Salvare.

Crăciunul nu mai este o sărbătoare a Nașterii Mele, ci un substitut păgân, unde toate onorurile sunt acordate goanei după lucruri false. Cât de slabă a devenit credința Creștinilor! Cum au uitat oamenii tot ceea ce i-am învățat Eu! Cât de mult țin ei la confortul lucrurilor materiale, care se vor transforma în țărână, și cum ignoră ei complet starea în care se află sufletele lor.

Au venit asupra voastră timpurile când credința majorității Creștinilor a devenit atât de slabă încât se discută și se face referire foarte puțin la Glorioasa Mea Divinitate. Învățăturile Mele nu mai au un înțeles real în viețile voastre și mulți preoți nu Mă mai iubesc așa cum ar trebui. Nu, fiica Mea, ei nu Mă cunosc cu adevărat.

Eu nu Mă voi odihni până când Glasul Meu nu va fi auzit, până când nu vă trezesc la chemarea de a vă reînnoi credința. În curând credința voastră în Mine va slăbi și mai mult. Atât de ocupați veți deveni, absorbiți în afacerile politice legate de țările răvășite de război și sărăcie, încât Mă veți uita. Eu voi fi înlocuit în credința voastră de către dușmanii Mei, care se dau drept slujitori ai Mei, și care vă vor duce din ce în ce mai departe de Mine.

La viitorul Crăciun, sărbătoarea Nașterii Mele va fi înlocuită de o mare ceremonie, care va aplauda opera acelor impostori care fac paradă în Biserica Mea, purtând veșminte care servesc doar ca să îi păcălească pe credincioși. În acea zi, ei vor aplauda zeul justiției sociale, drepturile omului și banii pe care – vor spune ei – i-au strâns pentru cei care suferă de foame în lume. Dar să știți aceasta. Toate aceste lucruri prezentate lumii în Numele Meu Sfânt servesc unui singur scop. Acela de a vă îndepărta de Cuvânt, care este Carnea Mea. Carnea Mea este parte din Trupul Meu. Trupul Meu este Biserica Mea. Când aceia care spun că aparțin Bisericii Mele nu venerează Sfântul Meu Cuvânt, ci în schimb îmbrățișează și încearcă să controleze politica lumii, atunci ei nu pot spune niciodată că Îmi aparțin Mie. A venit timpul ca scindarea – prezisa schismă– să aibă loc – și ea va fi rapidă.

Nu puteți iubi decât un singur Dumnezeu, iar singura cale către Tatăl Meu este prin Mine, Fiul Său Unul-Născut. Dacă vă separați de Mine urmând campaniile voastre politice care se vor strădui să promoveze drepturile omului și justiția socială ca substitut al Cuvântului, atunci Mă veți renega.

Inima Mea este grea în aceste timpuri. Vă dau această avertizare ca să nu cădeți în eroare și în cea mai vicleană capcană care va fi pusă înaintea voastră de către discipolii dușmanului Meu – diavolul.

Al vostru Isus