Duminică, 29 decembrie 2013 la ora 19:48

Mult iubită fiică a Mea, când Am revelat secretele din Cartea Adevărului, încă de la început, ți-am spus că această Carte a fost prevestită profeților – în număr de trei – reprezentând Preasfânta Treime. Eu nu vă spun aceste lucruri pentru a vă speria. Eu vă spun faptele, pentru ca voi să aveți deplină încredere în Mine.

Fiica Mea, Planul Tatălui Meu de a răspândi convertirea a început din momentul în care a început această Misiune. Este mare nevoie de această convertire în acest timp de mare apostazie, apatie și indiferență jenată față de Cuvântul lui Dumnezeu. Copiilor lui Dumnezeu le-a fost dat Adevărul prin Cartea Preasfântă, însă mare parte din ceea ce este conținut acolo nu are impact asupra oamenilor din lumea de azi. Și cum ar putea să aibă? Atât de mulți sunt distrași de divertisment și de amuzamentul facil și sunt gata să accepte orice le stimulează simțurile. Chiar și Adevărul Creației omului a fost negat. Și în schimb, ei au înlocuit Adevărul cu credințe absurde în mai mulți zei falși, pe care înșiși și i-au creat. Practicile lor de magie și îndeletnicirile lor oculte au atras atenția multora și au aprins imaginația celor care caută senzaționalul în viața lor.

Apoi, sunt cei care abuzează de cunoștințele lor asupra lumii spiritelor și care au determinat multe suflete să se îndepărteze de Mine. Pentru a se îmbogăți cu daruri spirituale, aceste biete suflete invită spiritul răului atunci când invocă spiritele celor care se află în Iad. Aceste spirite le vor atrage într-o plasă din care ei niciodată nu se vor mai putea desface. Aceia care se îndeletnicesc cu practici new age, vrăjitorie, clarviziune și cărți de tarot vor fi cauza unor teribile suferințe pricinuite altora, deși, în multe dintre cazuri, ei nu au habar de răul pe care îl fac. Toți acești oameni, care pun zeii falși în locul singurului Dumnezeu Adevărat, se fac vinovați de păgânism – o crimă odioasă, pentru că ei știau Adevărul înainte de a se îndepărta de el.

Apoi, sunt cei care atrag blestemul asupra altora atunci când practică satanismul. Aceștia sunt atât de depravați încât Mă batjocoresc pe Mine întruna și fac aceste acte malefice pentru că ei deja au făcut un pact cu diavolul. Nimic din ceea ce fac Eu nu va putea să îi întoarcă. Oh, cum plâng cu Lacrimi amare pentru aceste biete suflete înșelate!

Apoi mai sunt cei care Mă cunosc dar care petrec foarte puțin timp în Compania Mea. Ei Îmi provoacă o mare tristețe, deoarece își consideră sufletul ca pe ceva de la sine înțeles. Ei cred că li s-a acordat un drept natural la Viața Veșnică și nu consideră că acest drept trebuie obținut. Mulți dintre ei sunt atât de mulțumiți de ei înșiși încât nu se mai obosesc să primească Sacramentele și rareori dau ascultare celor 10 Porunci, pentru că ei nu cred că acestea li se mai aplică lor în vremurile de acum. Cei mai mulți nici nu mai cred în Iad sau în Purgatoriu. Aceștia merg pe o cale foarte periculoasă. Curând, ei vor fi încă și mai mult înșelați când li se va băga pe gât noua doctrină diluată care va fi introdusă de către dușmanii Mei. Aceștia au nevoie acum de multă rugăciune.

În sfârșit, mai sunt cei care sunt aproape de Mine și care cunosc toate Lucrurile Sfinte. Acestea sunt sufletele care Îmi aduc mare mângâiere și pe care Eu mă bazez. Totuși, printre ei sunt și unii care nu trăiesc Adevărul. Ei predică Adevărul dar nu practică Învățăturile Mele cele mai elementare. Ei nu îi iubesc pe ceilalți așa cum ar trebui. Ei îi disprețuiesc pe cei pe care îi consideră a fi mai puțin cunoscători decât sunt ei în materie de cele sfinte. Unii se considera pe ei înșiși deasupra altora, și mai favorizați de către Dumnezeu. Acești ipocriți Mă înfurie cel mai tare pentru că ei nu reușesc să înțeleagă cum păcătuiesc ei în Ochii Mei.

Vezi așadar că Adevărul nu trebuie niciodată să fie considerat ca de la sine înțeles. Adevărul vi s-a dat tuturor, însă mulți dintre voi l-au uitat. Adevărul vă plictisește. El este mult prea dificil – vă consumă prea mult timp – pentru că mulți dintre voi vedeți Adevărul ca pe ceva ce nu mai are importanță azi, în viața voastră prea ocupată. Mulți dintre voi Mă veți nega și în final Mă veți respinge cu totul, când veți fi hrăniți cu minciuni de către cei care vor să vă îndepărteze de salvarea voastră. Iată de ce trebuie să vi se reamintească Adevărul.

Nu poate exista decât un singur Adevăr și acesta este Adevărul pe care Dumnezeu vi l-a arătat de la început.

Isus al vostru