Marți, 07 ianuarie 2014 la ora 23:15

Fiica Mea mult iubită, tocmai atunci când cei credincioși vor striga: „Ajunge – nu mai putem îndura să privim cum răul învinge asupra binelui”, toate durerile se vor sfârși în mod subit.

Curățarea răului presupune ca acesta să aibă mai întâi posibilitatea să se răspândească. Aceasta este o încercare pentru acei oameni cu inimi rele care vor fi primii înșelați. Pe măsură ce ei se afundă în vidul răului, fie vor opune rezistență durerii pe care acesta o va crea în sufletele lor, fie se vor lăsa atrași spre noi abisuri, îndepărtându-se tot mai mult de Împărăția lui Dumnezeu.

Sufletele celor credincioși vor fi încercate până la limită și ei vor fi chinuiți de confuzia care le va fi pusă în față. Mulți vor ști în inimile lor că ceea ce ei credeau a fi adevărat până atunci și ceea ce țineau aproape de inimile lor nu va mai fi considerat a fi Adevăr. Iar astfel ei nu vor mai putea discerne ce anume vine de la Mine și ce nu. Credința lor va fi zdruncinată și mulți dintre ei se vor pomeni implicați într-o doctrină nouă, făcută de mâna omului, despre care vor simți că e în neregulă. Vor avea un sentiment de neliniște și mulți nu-și vor putea mărturisi temerile celor desemnați ca slujitori sfințiți ai Mei. Ei nu vor ști la cine să apeleze pentru Adevăr.

Ei vor trebui să asiste la proclamări publice care vor slavi păcatul, atunci când se va declara că omenirea este slabă – Dumnezeu știe că omul, fiind slăbit de păcat, nu este decât o victimă. Pentru a nu trebui să asiste la păcat în toată urâciunea sa, ei vor fi obligați să își dea acordul și să accepte legile noi care vor fi introduse în Biserică. Se va aștepta de la ei să omagieze și să respecte noile legi, care vă vor impune tuturor să respectați individualitatea omului și dreptul său de a fi ceea ce dorește și de a face ceea ce vrea.

Când discipolii Mei, care vor crede înșelăciunea ce va să vină, Mă vor tăgădui, acest lucru nu va însemna că ei vor spune: „Eu nu cred în Isus.” Nu, ci aceasta va fi semnificația. Ei vor alege ce anume vor vrea să creadă din Învățăturile Mele. Apoi vor decide care sunt părțile care nu le convin. Apoi vor spune că, dacă Isus ar trăi pe pământ în zilele noastre, El sigur ar fi de acord cu această nouă interpretare. O, cât de puține lucruri știu ei și cât de tare îi va dezbina mândria lor! Când pedeapsa va cădea în jurul lor și când își vor da seama cât de tare M-au jignit, vor urla de groază atunci când vor veni în fața dreptății care va fi împărțită tuturor.

În acea zi, când Adevărul va fi revelat, cei care au atras dizgrația asupra lor înșiși și care au luptat împotriva Mea, preaiubitul lor Isus, Cel Care a voit doar să le aducă Îndurare, se vor salva doar datorită rugăciunilor Rămășiței Armatei Mele.

Al vostru Isus