Sâmbătă, 11 ianuarie 2014 la ora 10:48

Mult iubita Mea Fiică, Eu vreau ca lumea să știe cât de mult iubesc Eu omul, fiindcă Eu îi iubesc la fel pe cei mai umili și mai chinuiți ca și pe cei mai nevrednici. Oricine crede că Eu pun vreun om înaintea altuia, nu Mă cunoaște. Poate că prefer anumite suflete, în special pe cele alese, dar nu le iubesc mai mult sau mai puțin decât pe sufletele celor vulnerabili.

Eu privesc la fiecare suflet cu Iubire în Inima Mea. Mă lipesc de fiecare dintre voi, deoarece voi sunteți de la Mine – de la Tatăl Meu. Cu toate că pot fi ofensat de slăbiciunile voastre și mâniat de intențiile și dorințele voastre rele, Iubirea Mea pentru voi nu moare niciodată. Toți păcătoșii sunt iubiți de Dumnezeu – indiferent de ceea ce au făcut. Dumnezeu are Puterea cea din urmă asupra destinului fiecărui suflet; această Putere este a Lui.

Eu am unica Autoritate de a Judeca. Nici unui om dintre voi nu i s-a dat acest drept. Când un om îl consideră pe altul ca fiind vinovat de păcat, el poate pedepsi acea persoană doar prin pedeapsă, nu și prin moarte. Niciun om, judecător, lider politic sau membru al Bisericii Mele pe Pământ, nu va putea niciodată să condamne un om la moarte din cauza păcatelor sale – indiferent cât de îngrozitoare ar fi acestea. Nici un om nu poate condamna alt om la Iad, deoarece când cineva declară un suflet ca fiind blestemat, atunci chiar el însuși va fi, în schimb, cel blestemat, indiferent câte acte pioase ar fi făcut el în Numele Meu.

Cât de mult timp vă pierdeți condamnându-vă reciproc, în loc să acceptați Darul ce v-a fost oferit – Darul iubirii față de aproapele. Iubiți Darul ce v-a fost oferit tuturor de Dumnezeu și pe care îl puteți dărui și voi la rândul vostru în orice mod doriți – dacă este în acord cu Voia Tatălui Meu. Cu toate acestea, mulți dintre cei care mă iubesc pe Mine, Isus Cristos, cred că Eu tolerez orice acțiune care alimentează ura reciprocă. Voi trebuie, în schimb, să știți că Eu Îmi doresc doar să vă iubiți unii pe ceilalți și să rămâneți statornici Cuvântului lui Dumnezeu, care se regăsește atât în Vechiul cât și în Noul Testament.

Cuvântul este veșnic – el nu se schimbă niciodată. Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiți față de cei care au trăit cu mii de ani în urmă. Poate că voi dețineți mai multe cunoștințe și mai multe informații, însă nu sunteți mai buni decât alte generații care au fost înaintea voastră. Omul este muritor. Nimic nu se va schimba în acest sens, până când Eu nu vă voi aduce Viața Veșnică.

Opriți-vă și gândiți-vă. Învățăturile Mele sunt în continuare aceleași ca și cele date omenirii în perioada când Eu Am fost pe Pământ. Singura diferență acum este că, datorită progreselor în domeniul științei, mulți oameni consideră că sunt mai mari decât Dumnezeu. Mulți sunt atât de siguri de nemurirea lor încât au decis să nu mai accepte că au fost creați de Dumnezeu. Mulți consideră că au puterea de a rescrie Legile lui Dumnezeu.

Mulți au decis să ridice un nou turn Babel și când o vor face, el se va prăbuși dintr-o simplă atingere a Mâinii Tatălui Meu. Atunci omul va realiza că viața poate exista doar cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, în acord cu Voia lui Dumnezeu. Nu există viață fără Dumnezeu.

Al vostru Isus