Sâmbătă, 08 februarie 2014 la ora 16:00

Draga mea copilă, întocmai precum Duhul Sfânt, care este un Dar de la Dumnezeu, S-a coborât asupra apostolilor Fiului meu, tot astfel se va coborî asupra celor care Îl iubesc pe Fiul meu în aceste timpuri.

Tatăl meu are multe planuri, pe care le va duce la îndeplinire, pentru a salva pe fiecare copil al Său. Aceste planuri cuprind multe evenimente miraculoase, inclusiv revărsarea de Haruri speciale, revelații comunicate ție prin aceste Mesaje ca să îi ajute pe copiii lui Dumnezeu să nu rătăcească pe calea greșită, și multe alte intervenții. Unele dintre aceste intervenții se vor manifesta sub forma pedepselor ecologice. Atunci când ele vor deveni constante, omul nu va mai putea să spună că inundațiile, cutremurele, tsunami, vulcanii și uraganele sunt cauzate de neglijența manifestată de om față de Pământ.

Dumnezeu controlează Pământul, pentru că El l-a creat. El îi va decide soarta – nimeni altcineva – pentru că toată Puterea Îi aparține Lui.

Tatăl meu va face lumea să se cutremure, fizic și spiritual, în timp ce planurile și faptele viclene ale celui rău se vor răspândi în toate națiunile. Fiecare act de profanare împotriva lui Dumnezeu va fi urmat de răsplata cuvenită din partea Sa, care va produce o insuportabilă pedeapsă. Tatăl meu se va opune vehement păcatului omului, și omul nu trebuie să subestimeze niciodată Puterea lui Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu nu trebuie considerată ca ceva de la sine înțeles. El nu trebuie văzut ca fiind slab, doar pentru că Dragostea Sa pentru copiii Săi este fără limite. Milostivirea Sa este mare și toți aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu vor fi cruțați în timpul încercărilor care se vor dezlănțui asupra omenirii, atunci când Dumnezeu va fi înlăturat în favoarea zeilor falși și a obsesiei omenirii față de sine însăși.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, pentru că toate lucrurile prezise, care pregătesc a Doua Venire a Fiului meu, vor începe acum. Evenimentele vor fi rapide și armata satanei va năvăli în Bisericile Fiului meu cu pași măsurați, astfel încât puțini vor observa. Apoi nu le va mai păsa, pentru că, nu după mult timp, ei vor fi înșelat pe atâția și îi vor ține atât de strâns, încât nu vor mai trebui să își ascundă adevăratele intenții.

Voi, dragii mei copii, trebuie să vă pregătiți acum, să rămâneți calmi, să faceți tot ce ați fost instruiți să faceți și să vă rugați. Să rămâneți împreună. Aduceți alte suflete la Adevăr, rugați-vă foarte mult pentru convertirea acelora care nu cred în Dumnezeu și pentru toți aceia care insultă amintirea Fiului meu, Isus Cristos.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii