Marți, 11 februarie 2014 la ora 23:41

Mult iubita Mea fiică, cât de mult s-a dezvoltat această Misiune și cât de rapid va evolua ea acum, când Eu Mă pregătesc pentru Timpul Meu care va să vină.

Eu am început planul următor, cel de a aduce la cunoștința tuturor copiilor lui Dumnezeu acea măreață lume nouă care vă așteaptă, iar această pregătire va fi în etape. Prima etapă este purificarea. Aceasta va însemna distrugeri, schimbări climatice, revolte și o apostazie înfiorătoare – care va mătura pământul. Acestea toate vor avea loc în același timp. Apoi, Biserica Mea va cădea și numai Rămășiță sa va rămâne de partea Adevărului și va da mărturie despre Sfântul Meu Cuvânt.

Eu voi aduna oamenii din toate colțurile pământului – mai întâi pe cei de toate credințele creștine. Apoi îi voi atrage și pe ceilalți către Mine. În sfârșit, evreilor le va fi dată dovada Legământului Tatălui Meu și ei vor fi aduși în Împărăția lui Dumnezeu așa cum a fost prezis.

Multe voci vor înăbuși acum propria Mea Voce; și totuși, doar Vocea mea va fi remarcată, căci Limba Mea este ca o sabie iar Prezența Mea ca un fulger. Îmi voi face simțită Prezența în cele mai umile locuințe și Ea va fi împărtășită cu sufletele blânde - cu cei care sunt buni dar și isteți. Voi face ca Prezența Mea să fie cunoscută printre păgâni și, pentru prima dată, ei își vor pune întrebări asupra veșniciei lor viitoare și vor începe să-și deschidă inimile spre Mine. Vedeți voi, nici un suflet nu va rămâne neatins. Unii nu Mă vor primi cu bucurie, dar vor ști că sunt Eu.

Timpul ca Eu să Îmi fac simțită Prezența, prin Puterea Duhului Sfânt, este foarte aproape. Vreau să vă reconciliați sufletele în fața Mea și să fiți pregătiți să Mă primiți, căci nu veți ști nici ora, nici ceasul. Singurul lucru pe care vi-l spun este că va fi pe neașteptate.

Iubitul vostru Isus