Miercuri, 12 februarie 2014 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, căt timp crede omul că aș aștepta Eu până să comunic cu el din nou, înainte de a Doua Mea Venire? S-a gândit că voi face aceasta cu un an înainte? Cu o lună înainte? Cu o săptămână înainte? Ori a crezut că nu-l voi avertiza deloc?

Înainte de nașterea Mea, lumii i-a fost făgăduit un Mesia. Tatăl Meu a vorbit prin profeți, astfel ca umanității să-i fie dăruită speranța, întelepciunea și Harul de a accepta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca ei să fie gata pentru sosirea Mea. Au ascultat ei? Mulți au făcut-o și s-au pregătit pentru Timpul Meu. Din nefericire, ei tot nu au fost gata când M-am născut Eu.  Atunci Ioan Botezătorul le-a dat Cuvântul și i-a avertizat să se pregătescă. Au fost ei gata? Nu, pentru că nu l-au crezut. Și totuși, mulți au fost mântuiți, deoarece prin moartea Mea pe Cruce, cauzată de respingerea lor față de Mine, i-am răscumpărat în Ochii Tatălui Meu.

Atât de mulți au luptat atunci împotriva Misiunii Mele și, totuși, atât de mulți M-au urmat. Acum lumea este din nou în pregătire, datorită Iubirii Tatălui Meu pentru toți copiii Săi. De data aceasta va fi mult mai dificil. În ciuda tuturor cunoștintelor lor despre Mine, ei în continuare vor refuza să accepte că Dumnezeu intervine și îi pregătește prin profetul Său. Cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât mai puțin știu ei despre Promisiunea Mea. Ei recunosc doar de formă ceea ce înseamnă a Doua Mea Venire, deoarece mulți dintre ei chiar nu știu absolut nimic despre ea.

De data aceasta ei nu vor avea de ales și vor trebui să vadă semnele la care vor fi martori, deoarece Eu voi revela tot.  Când Eu spun că se va întâmpla ceva iar acel lucru chiar se întâmplă, ei vor continua să nege că profeția vine din Cuvintele pronunțate de Buzele Mele. Când vor vedea că Pământul se răsucește și se cutremură, și vor vedea și alte pedepse revărsate peste ei, ei în continuare vor argumenta că există un motiv științific pentru acestea.

Când marea apostazie va înghiți lumea și va zdrobi Creștinismul, în favoarea păgânismului, vor zice ei că acesta este un lucru bun? Răspunsul este: da. Deci, cum Prezența Mea devine din ce în ce mai puțin venerată de tot mai mulți, ce șanse va avea lumea de a sta împotriva satanei? Iată de ce vă pregătește Tatăl Meu acum - căci El niciodată nu va renunța să îi pregatească pe copiii Săi pentru Marea Lui Milostivire. 

Pregătirea umanității va continua, iar lumii îi va fi dăruit Adevărul, cu scopul de a salva omul de la distrugerea finală. Timpul Meu este aproape și toată umanitatea trebuie să aloce timpul necesar pentru pregătirea sufletelor lor. Niciodată nu trebuie risipit timpul atunci când vă pregătiți să Mă primiți pe Mine. Nu trebuie niciodată să respingeți Cuvântul primit de către un profet al lui Dumnezeu. Dacă o faceți Mă pălmuiți în Față pe Mine, Isus al vostru.

Iubitul vostru Mântuitor,
Isus Cristos