Duminică, 23 februarie 2014 la ora 16:28

Copila mea, atât timp cât există stăpânirea satanei pe pământ, Adevărul va fi întotdeauna suprimat.

De la moartea Fiului meu pe Cruce, orice încercare de a răspândi Cuvântul Său a întâmpinat opoziție. De când s-a răspândit Creștinismul, au apărut multe divergențe iar Doctrina dictată de Fiul meu Isus Cristos prin discipolii Săi, a fost modificată. Adevărul a fost schimbat mereu, dar în ciuda acestui fapt Cuvântul Lui Dumnezeu rămâne viu în lume iar Prezența Fiului meu, prin Sfânta Euharistie, a fost menținută.

De multe decenii, Adevărul despre existența lui satana și realitatea iadului a fost eliminat, iar acest fapt a avut un efect dăunător asupra salvării omenirii. Orice referire la iad a fost eliminată iar omului i-a fost indus un fals sentiment de siguranță. Așa că acum puțini oameni mai cred în existența diavolului ori în abisul iadului. Această minciună a fost o nenorocire pentru omenire, iar ca urmare multe suflete s-au pierdut deoarece existența iadului este negată. Păcatul mortal nu mai este considerat ca fiind o realitate, și deci nu se mai încearcă evitarea lui. Aceia care-L slujesc pe Fiul meu Isus Cristos în Bisericile Lui, au datoria de a pregăti sufletele pentru ca ele să fie vrednice să intre în Împărăția Cerurilor.

Iadul poate fi evitat, prin înțelegerea consecințelor păcatului mortal, și totuși nu se spune niciun cuvânt despre acesta. Sufletele se pierd pentru că nu au fost niciodată îndrumate adecvat pentru a ști cum să evite păcatul și să caute căința. Ca să deveniți vrednici să intrați în Împărăția Fiului meu trebuie să vă trăiți viața potrivit Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă rog să nu ignorați Adevărul, căci dacă faceți aceasta, veți fi pierduți.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca toți oamenii să accepte existența satanei, căci până când nu o vor face, ei nu vor accepta niciodată cu adevărat Promisiunea de Mântuire a Fiului meu.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii