Marți, 25 februarie 2014 la ora 13:50

Mult iubita Mea fiică, a fost prezis că în vremurile din urmă, ura omenirii față de Dumnezeu va lua proporții nebănuite. Oamenii, în acele timpuri, nu vor mai putea face diferența dintre bine și rău. Foarte multa confuzie îi va extenua și va domni în ei o întunecime a sufletului care nu le va aduce niciun pic de liniște.

Dumnezeu va fi renegat. Eu, Fiul Său Unic, voi fi luat în râs iar Dumnezeirea Mea va fi desconsiderată. Toți cei care Mă iubesc vor fi ispitiți să se depărteze de tot ceea ce Eu i-am învățat. Fiecare persoană care Mă va renega va încerca să își justifice motivele pentru care face aceasta. Motivele lor vor fi acestea: “Isus – vor spune ei – nu a fost mai mult decât o persoană remarcabilă, un profet trimis pentru a-i învăța pe oameni Adevărul.” În curând ei vor crede că Dumnezeirea Mea a fost o minciună și că doar fidelitatea față de Dumnezeu – un Dumnezeu al Bunătății – este singurul lucru necesar pentru ca toate religiile să poată fi unite ca una singură.

“Dumnezeul” pe care îl vor proclama ei, nu va fi Iubitul Meu Tată. În locul Lui, ei vor idolatriza spirite false, deghizate ca îngeri ai lui Dumnezeu. Când lumea se va bucura, împreună cu Creștinii care Îmi vor rămâne credincioși, și cu Evreii care îi vor rămâne loiali Tatălui Meu, Timpul pentru A Doua Mea Venire va sosi atât de brusc încât foarte puțini vor fi gata. Atunci cei care persecută vor fi reduși la tăcere, cei răi vor fi distruși iar cei ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieții vor fi uniți și vor trăi o viață de slavă veșnică.

Al vostru Isus