Miercuri, 26 februarie 2014 la ora 16:26

Copiii Mei, ascultați-Mă acum când vă chem și vă declar iubirea Mea profundă și îndelung răbdătoare pentru voi toți. In mijlocul încercărilor, tristeții, cruzimii, răutății și chiar și al păcii și bucuriei, Eu sunt cel care poruncește.

Vremurile sunt pregătite pentru ca Purificarea să se intensifice, dar numai binele va rezulta din aceste vremuri. Gândiți-vă la aceste vremuri ca la momentele în care un copil este țintuit la pat de o boală care îl face slab, lipsit de putere, fără energie, fără să poată mânca și cu febră mare. El nu se va însănătoși până ce nu-i trece febra, deși tocmai febra este cea care îl ajută să lupte cu boala.

Purificarea omenirii a fost profețită, iar Eu o îngădui pentru a putea să vindec omenirea de boala care distruge inimile și sufletele celor care nu Mă cunosc pe Mine cu adevărat. Dezbinările din lume vor crește, înainte ca ele să fie în sfârșit eliminate. Războaiele care vor izbucni și vor provoca distrugeri, vor dispărea și pacea va domni. Apostazia va învălui multe suflete dar, după aceea, cei mai mulți dintre copiii Mei vor vedea Adevărul și vor veni în fugă la Mine, prin iubirea pe care o vor simți pentru Iubitul Meu Fiu, Isus Cristos.

Creația Mea va deveni perfectă atunci când satana și fiecare demon care infestează Pământul vor fi aruncați în abis. Lumina va deveni mai strălucitoare, Perfecțiunea Paradisului pierdut va fi reînnoită la Slava sa inițială iar omenirea va deveni Una cu Mine.

Promisiunea Mea, de a vă aduce înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru fiecare dintre voi încă dinainte de a vă naște, este aproape de a fi împlinită. Fiecăruia dintre voi i-a fost dăruit la naștere acest drept. Pregătiți-vă. Veți fi atrași în Paradis prin iubirea pe care Eu o voi pune în inimile voastre și prin Harurile pe care le veți primi în sufletele voastre. Nici un suflet dintre voi nu va putea să spună că Eu nu v-am dat toate șansele, toate semnele, toate amânările necesare. Rugați-vă să aveți harul necesar pentru a accepta viața de slavă pe care Eu am pregătit-o pentru voi într-o lume fără sfârșit.

Tatăl vostru Preaiubit,
Dumnezeu cel Preaînalt