Marți, 11 martie 2014 la ora 20:39

Draga mea copilă, când L-am născut pe Fiul meu, aceasta a însemnat nu numai că l-am născut pe Fiul Omului, Mântuitorul Lumii, ci și că am adus un nou început. Lumea a fost răscumpărată prin nașterea prețiosului meu Fiu iar omenirii i s-a dat un Dar foarte special. Acest Dar a fost refuzat, dar omenirea beneficiază încă și azi de el, deoarece mulți au acceptat Adevărul.

Nașterea Fiului meu a vestit nașterea Bisericii Sale de pe pământ, căci ambele s-au născut din mine, o roabă smerită a Domnului. Eu, femeia înveșmântată în soare, voi fi cea care va fi alungată de șarpe în pustiu, împreuna cu Biserica Fiului meu. Va fi ștearsă orice urmă a mea, Maica lui Dumnezeu. Aparițiile care îmi sunt atribuite mie vor fi ridiculizate, iar oamenii vor fi instruiți, de către dușmanii din Biserica Fiului meu, să nu le mai dea crezare. Apoi, Biserica Fiului meu va fi alungată, împreună cu cei care sunt adevărați discipoli ai lui Cristos. Sfintele Liturghii vor înceta și în timp ce toate acestea se vor întâmpla, șarpele își va risipi slujbașii care își vor revendica scaunele în fiecare Biserică Creștină. Atât de mare va fi amploarea acestei luări în posesie încât mulți oameni, adevărați credincioși, vor fi atât de uluiți încât vor fi prea speriați pentru viața lor ca să se ridice și să obiecteze împotriva desacralizării la care vor fi obligați să asiste.

În tot acest timp Rămășita Armatei Fiului meu se va strânge laolaltă în fiecare națiune, pe întregul pământ, și îi va conduce pe cei pierduți și pe cei confuzi, pe parcursul acestei perioade îngrozitoare de infestare. Această Armată va primi puteri mari asupra răului care va fi întâlnit în ceea ce odată au fost Bisericile Fiului meu. Ea, prin Puterea Duhului Sfânt, va predica Adevărul – Adevăratele Evanghelii – Cuvântul Adevărat, dat lumii prin Preasfânta Biblie. Biblia va fi pusă la îndoială, în mod fățiș, de către impostorii din Bisericile Creștine, și ei vor pune sub semnul întrebării orice Învățătură care avertizează asupra pericolului păcatului. Ei îi vor răstălmăci conținutul și vor prezenta o nouă carte, roșie, cu un cap de țap încrustat în coperta ei, ascuns în simbolul crucii.

Pentru lumea de necredincioși din afară, aceasta va părea a fi o revoluție, una care îi va fascina și va fi pe placul celor care resping Existența lui Dumnezeu. Vor începe, în multe națiuni, celebrări grandioase. Ei vor întâmpina cu bucurie celebrarea eliberării de orice obligație morală, în numele unității globale și al drepturilor omului.

Lumina Prezenței Fiului Meu va fi înălțată ca un far de către cei care vor conduce Rămășița Armatei Fiului meu. Această Lumină va continua să atragă sufletele de pretutindeni, în ciuda faptului că păgânismul se va răspândi în toate bisericile, toate credințele, cu excepția celor doi martori – Creștinii și Evreii – care vor rămâne credincioși Voii lui Dumnezeu.

Apoi, când va răsari marea zi și când cele trei îngrozitoare zile de întuneric se vor fi terminat, o mare Lumină va apărea peste Pământ. Această Lumină Îl va învălui pe Fiul meu iar soarele, care va fi în culmea strălucirii sale, va coborî peste lume – ambele în același timp. Nicio persoană nu va putea să nu fie martora acestui spectacol supranatural. Tunetul anunțului va fi auzit de toți, prin intermediul tuturor formelor de comunicare cunoscute de către om. De aceea toți vor aștepta un mare eveniment, dar nu vor ști nici vremea, nici ziua și nici ora. Și apoi vor fi adunați aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Celor Vii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca lumea să nu refuze pregătirile care sunt necesare înainte ca omenirea să poată vedea Lumina Feței Fiului meu.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii