Duminică, 16 martie 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, când Cuvântul S-a făcut Trup prin nașterea Mea, aceasta a însemnat că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu s-a materializat, după cum fusese proorocit în Cartea Tatălui Meu.

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte limpede și nu se schimbă. El va rămâne în vecii vecilor. Oricine demontează Cuvântul lui Dumnezeu și îl adaptează după bunul plac al său ori al altora, se face vinovat de erezie. Când am venit Eu în această lume, copiii lui Dumnezeu – și mai ales slujitorii Săi învățați, din Templele Sale de pe pământ – cunoșteau profețiile cuprinse în Cartea Tatălui Meu. Nu era niciun secret faptul că Tatăl Meu avea să Îl trimită pe Mesia ca să mântuiască omenirea, iar acest lucru era predat în temple și inclus în fiecare lectură a Sfintelor Scripturi. Tot ceea ce vine de la Tatăl Meu este Adevăr. El nu minte. Cuvântul lui Dumnezeu este săpat în piatră. Ceea ce Tatăl Meu a spus la începuturi, se va întâmpla. Ceea ce El a promis, se va împlini indiferent dacă omenirea acceptă sau nu acest lucru.

Tatăl Meu a dat lumii Cuvântul Său, apoi Trupul Său, prin nașterea Mea – a unicului Său Fiu Isus Cristos – iar apoi a făgăduit omului Salvarea Veșnică. Fiecare Cuvânt din Sfânta Biblie, așa cum a fost dat el în formatul său inițial, inclusiv Cartea Apocalipsei, este Adevăr. De aceea, Făgăduința Tatălui Meu față de omenire că El Își va trimite Fiul din nou – doar că de această dată ca să îi judece pe cei vii și pe cei morți – nu trebuie niciodată respinsă. Perioada de dinaintea Marii Zile va fi foarte agitată iar amănuntele legate de timpul care precedă Întoarcerea Mea sunt conținute în Cartea Apocalipsei, după cum au fost ele dictate lui Ioan de către Îngerul Domnului.

A spune că accepți o parte din Cartea Tatălui Meu dar nu și restul, înseamnă a respinge Cuvântul lui Dumnezeu. Nu puteți să acceptați o parte a Adevărului și să declarați că restul Cuvântului lui Dumnezeu este o minciună. Cartea Adevărului i-a fost profețită lui Daniel iar apoi dată, pe părți, lui Ioan Evanghelistul. Multe din cele ce sunt scrise în Cartea Apocalipsei trebuie să se mai întâmple. Mulți oameni se tem de conținutul acesteia și, ca atare, vor încerca să îl nege, întrucât Adevărul este amar de înghițit. Și totuși, atunci când este acceptat, Adevărul este ceva ce poți pricepe mult mai ușor, deoarece odată cu el vine și claritatea. Claritatea înseamnă că vă puteți pregăti mai bine și în pace sufletul, cu bucurie în inimă, deoarece știți că Eu vin să reînnoiesc lumea. Veți ști că Paradisul creat de Tatăl Meu pentru copiii Săi va fi în sfârșit înapoiat lor, în toată Slava sa inițială.

Nici un om nu poate înțelege cu adevărat Cartea Apocalipsei, deoarece nu este menționat fiecare eveniment în amănunt sau în ordine, și nici nu trebuie să fie. Dar să știți acest lucru. Puteți fi siguri că aceasta este perioada când domnia satanei ia sfârșit și, pe măsură ce se apropie de final, el Mă va pedepsi pe Mine în orice fel cu putință. Va face aceasta infiltrându-se din interior în Biserica Mea de pe pământ. Îmi va fura suflete și Îmi va pângări Trupul, Sfânta Euharistie. Dar Eu Sunt Biserica și Eu voi conduce Poporul Meu. Satana nu Mă poate distruge, întrucât acest lucru este cu neputință. Cu toate acestea, el poate distruge multe suflete, înșelându-le și făcându-le să creadă că el este Eu.

Așa cum lumea a fost pregătită pentru Prima Mea Venire, tot așa este ea pregătită acum pentru a Doua Mea Venire. Celor care Mi se opun în Strădania Mea de a salva suflete, și care îi îmbrățișează pe dușmanii Mei, le spun aceasta. Niciodată nu veți putea înfrânge Puterea lui Dumnezeu. Niciodată nu veți putea distruge Lumea. Nu vi se va permite să Îmi pângăriți Trupul și totuși să rămâneți în picioare.

Când profețiile din Cartea Apocalipsei se vor împlini, să nu disperați, ci să fiți siguri că Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii Săi înseamnă că El îi va pedepsi cu asprime pe dușmanii Săi și va depune eforturi pentru a-i aduce în Refugiul Său Divin al Păcii, pe copiii Săi care Mă recunosc pe Mine, unicul Său Fiu. Însă, în timp ce dușmanii lui Dumnezeu vor fura sufletele celor mulți, printr-un înveliș de farmece și înșelăciuni, mulți oameni vor manifesta dispreț față de Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Celor care sunt binecuvântați cu darul viziunii le spun: nu vă temeți de dușmanii Mei, ci de Mânia lui Dumnezeu care se va coborî peste cei care încearcă să fure sufletele celor care nu au habar de ceea ce se întâmplă.

Iubirea lui Dumnezeu este Atotputernică iar Legământul Său pentru supraviețuirea fiecărei persoane nu are limite. Dar Pedeapsa Lui asupra dușmanilor Săi este aprigă și definitivă.

Al vostru Isus