Luni, 24 martie 2014 la ora 15:33

Mult iubita Mea fiică, foametea care va cuprinde lumea când a Treia Pecete va fi deschisă, nu va fi limitată doar la lipsa de alimente pentru trup. Foametea despre care Eu vorbesc va fi înfometarea sufletului, căci orice urmă de Adevăr va fi ștearsă de către dușmanii care s-au infiltrat în Biserica, creată pe Pământ de Fiul Meu, Isus Cristos, în uniune cu Trupul Său.

Curând Adevărul va deveni confuz iar Duhul Sfânt va fi înlocuit de spiritul răului. Cei care vor răspândi noua formă de falsă evanghelizare vor fi răspunzători pentru că îi lipsesc pe copiii Mei de Hrana Vieții. Atunci când sunteți lipsiți de Adevăr, veți avea puține surse pentru a vă hrăni sufletul și apoi, în timp, veți cădea în păgânism. Eu am să intervin în fiecare etapă a procesului prin care veți fi induși în eroare. Voi face toate eforturile și, prin Milostivirea Fiului Meu, Voi da multora dintre slujitorii Săi sfințiți harurile de care au nevoie pentru a discerne adevărul de ficțiune.

Pe măsură ce Eu vă îndepărtez de inamic, multora dintre voi vă va fi greu să rămâneți fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Veți fi chinuiți de îndoieli, de lipsa de curaj pentru a adera la Cuvântul Sfânt și de teroarea de a fi declarat trădător al Bisericii. Bătălia pentru suflete va fi la fel de intensă precum a fost și în timpul Fiului Meu pe Pământ. Cea mai mare problemă va fi determinată de eșecul slujitorilor sfințiți ai Fiului Meu în a sesiza înșelăciunea în rândurile lor proprii. Și astfel, din cauza credinței lor călduțe și a lipsei de discernământ, vor induce pe mulți dintre colegii lor clerici în gravă eroare, așa cum a fost prezis.

Vă mărturisesc că timpul este scurt. Nu vă va fi acordat timpul necesar pentru a-i atrage pe toți copiii Mei în brațele îndurătoare ale Fiului Meu. Mult se va aștepta de la aceia dintre voi, cei care sunteți privilegiați să primiți Harul de a accepta Darul Cărții Adevărului. Prin credința și încrederea voastră în Mine, iubitul vostru Tată, veți ajuta la aducerea înapoi a copiilor Mei, astfel încât ei să accepte cu ușurință Intervenția Avertismentului, când Fiul Meu va îmbrățișa lumea cu Razele Marii Lui Milostiviri.

Aceste vremuri sunt asupra voastră și este timpul să vă luați armura și să luptați pentru ca Adevăratul Cuvânt – Adevărul – să fie păstrat. Fără Adevăr nu există viață.

Tatăl vostru
Dumnezeu Cel Preaînalt