Miercuri, 26 martie 2014 la ora 02:52

Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți discipolii Mei din toată lumea să se unească întru Mine, ca unul, ca să se roage pentru sufletele celor care au fost separați de Mine. În special chem Grupurile Mele ale Cruciadei de Rugăciune, de peste tot, ca și pe toți cei care au răspuns chemării Mele din Cartea Adevărului, să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubesc Eu. Lăsați deoparte toate neînțelegerile dintre voi – dacă ele există; ignorați diviziunile – dacă ele apar; și nu dați ascultare urii pe care v-o arată satana și sufletele pe care le-a înșelat el, căci aceasta este ultima Mea Misiune de pregătire pentru A Doua Mea Venire.

Trebuie să înțelegeți scopul Planului Meu de Salvare a lumii prin Cartea Adevărului. Scopul este să salvez toate sufletele de peste tot, indiferent cine sunt ei, în ce cred ei, cum păcătuiesc ei, ce fac ei împotriva celorlalți și indiferent de părerile pe care ei le-ar putea avea. Ei sunt ai Mei. Eu sunt al lor. Așa va fi mereu. Eu îi iubesc pe toți. E simplu. Nu poate fi altfel.

Când sunteți persecutați în Numele Meu, să vă ridicați mereu deasupra și să vă rugați pentru sufletele celor care vă blestemă, căci Inima Mea se frânge pentru ei. Eu sufăr enorm pentru aceste suflete. Aduceți-le la Mine, ca ei să își poată deschide inimile în fața Iubirii Mele pentru ei. Ajutați-Mă să ajung la sufletele lor frânte și demne de milă și la inimile lor de piatră, căci fără Mine și fără Intervenția Mea ele se vor veșteji și vor muri. Eu nu vreau asta. Veniți, voi toți. Îi chem pe toți cei care sunt întru Mine și cu Mine. Îi chem pe cei care nu Mă cunosc cu adevărat deși ei cred că Mă cunosc. Îi chem pe cei care nu sunt loiali Învățăturilor Mele. Îi chem pe cei care resping această Misiune și care declară că ea este falsă. Nu Mă părăsiți, pentru că Eu nu v-am părăsit pe voi.Nu vă temeți de Mine, pentru că Eu nu sunt dușmanul vostru, ci Eu doresc sufletul vostru pentru ca voi să fiți parte din Mine și să puteți găsi pacea în inima voastră.

Acum este Timpul Meu, în care Eu vă îndrum, vă deschid inimile și vă reamintesc Adevărul Cuvântului Meu, care nu se schimbă niciodată. Timpul pentru Venirea Mea este aproape, și este important ca voi să vă pregătiți sufletele voastre și pe cele ale celor cu care veniți în contact. Sosirea Mea va fi pe neașteptate și nu veți fi anunțați dinainte. Nu vă neglijați sufletele, căci trebuie să fiți pregătiți să vedeți Lumina Feței Mele, pentru ca astfel să rămâneți în picioare dinaintea Mea, dacă vreți să intrați în Împărăția Mea.

Eu vă voi iubi întotdeauna atunci când Îmi slujiți Mie din toată inima. Eu vă voi iubi întotdeauna atunci când Mă respingeți, când dezaprobați Misiunea Mea sau când îi năpăstuiți pe alții în Numele Meu, căci nu știți ce faceți. Când va veni Ziua, Eu vă voi chema pe toți, unul câte unul, și apoi vă voi lua în Brațele Mele și vă voi da mângâierea de care aveți nevoie. Căci în acea Zi Eu îi voi uni pe toți cei care Mă iubesc și voi declara Porțile deschise, pentru a trece copiii lui Dumnezeu din toată lumea, inclusiv cei care au murit și care se vor ridica din nou – ca unul, întru Mine. Atunci, în sfârșit, se va face Voia Tatălui Meu.

Isus al vostru