Sâmbătă, 29 martie 2014 la ora 14:30

Mult iubita Mea fiică, oamenii de știință vor depune toate eforturile, în următorii doi ani, pentru a combate Existența lui Dumnezeu. Ei vor pretinde în mod fals că omul poate susține viața pe alte planete, în afară de Pământ. Pământul este singura parte vie a universului creat de Dumnezeu pentru copiii Săi. Însă acesta nu este unicul motiv pentru care vor fi făcute acele afirmații care să demonstreze că Dumnezeu nu există. Ei vor proclama măreția omului, inteligența lui și cuceririle lui asupra științei, pentru a spulbera noțiunea că omul a fost creat de Dumnezeu. Cea mai mare insultă va fi când ei vor declara că omul a fost creat printr-un miracol al științei. Ei vor merge foarte departe pentru a demonstra că omul este invincibil și, totuși, ei nu vor avea nici un răspuns pentru ceea ce se întâmplă după ce are loc moartea trupului, pe care fiecare om trebuie să o sufere. Această parte va fi ignorată de cei care mint și care Îl contestă pe Dumnezeu.

Ei vor ridiculiza pe oricine își declară credința în Existența Raiului sau în Adevăratul său Creator, Dumnezeu Cel Preaînalt. Și în tot timpul acestor declarații publice împotriva Adevărului, niciun cuvânt nu va fi rostit de către cei care pretind a conduce Biserica Mea. În zilele din urmă, religia va deveni un concept păgân, iar venerarea Pământului, a soarelui, a lunii și a stelelor vor deveni substitutele, când ei Îi vor aduce omagiu lui Dumnezeu.

Cea mai mare parte a lumii se va întoarce la păgânism și vor aduce moarte sufletelor lor. În ciuda oricărei Intervenții a Tatălui Meu, ei vor apuca pe cealaltă cale. Din această cauză Tatăl Meu a promis lumii Cartea Adevărului, deslușirea Cărții Apocalipsei, pentru a vă salva sărmanele suflete. Omul este încăpățânat. Omul este mândru, vanitos și cu cât avansează mai mult în știință, cu atât cunoaște mai puține și cu atât se îndepărtează mai mult de Adevăr.

Luați aminte acum la Cuvântul Meu, căci curând tot ceea ce v-am învățat Eu va fi îndepărtat treptat, etapă cu etapă, din Bisericile Mele de pe Pământ. Cuvântul va fi luat de la voi, însă Eu nu vă voi abandona niciodată, căci voi rămâne mereu cu voi, îndrumându-vă, învățându-vă și umplându-vă cu Iubirea Mea. Veți fi mereu în Inima Mea și datorită iubirii voastre pentru Mine Eu voi putea să salvez acele suflete care sunt pierdute. Voi, iubiții Mei discipoli, sunteți legătura Mea către copiii lui Dumnezeu, iar prin rugăciunile voastre Mă voi strădui să unesc lumea. De aceea voi nu trebuie niciodată să disperați, nici chiar atunci când totul pare lipsit de speranță.

Isus al vostru