Duminică, 30 martie 2014 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, nu trebuie să consideri Cuvintele Mele pentru voi ca fiindu-vă cuvenite, căci ele vă sunt date ca un Act de Mare Milostivire. Ele sunt dăruite lumii nu pentru că omul este demn de ele, ci pentru că el însetează după Cuvânt.

Fiecare Dar oferit omului prin mijlocirea Mamei Mele, de la moartea Mea pe Cruce, a fost menit să-i ajute pe toți păcătoșii să se pregătească pentru Măreața Zi. Maica Mea a răspuns Voinței Divine a Tatălui Meu atunci când Mi-a dat naștere Mie, Mântuitorul și Răscumpărătorul lumii. Ea, la rândul ei, a fost aleasă ca mijlocitoare între om și Justiția Divină a lui Dumnezeu. Rolul ei este acela de a interveni în favoarea păcătoșilor, avertizându-i și pregătindu-i ca să Mă primească pe Mine, Fiul ei, în ultima Zi.

Fiecare apariție a iubitei și Binecuvântatei Mele Mame, care a avut loc în lume, s-a produs prin Autoritatea Tatălui Meu. Tot ceea ce ea a prezis se va întâmpla acum, dar tot ceea ce ea a declarat a fost uitat de către majoritatea slujitorilor Mei sfințiți, care au ales să ignore avertizările ei.

O, vai de cei aleși de Domnul pentru a-L sluji în zilele din urmă, căci ei nu vor fi treji la Chemarea Mea. Surzi și orbi, ei vor urma o versiune falsificată a Cărții Tatălui meu și în loc de fructul pe care au fost chemați să îl rodească, nimic altceva decât putreziciune nu se va vărsa din gura lor. Mândri și aroganți, ei neagă intervențiile Mamei Mele, aparițiile ei și chemarea ei pentru a-i aduna și a-i aduce la înțelepciunea Ierarhiei Cerești, acolo unde Adevărul este Rege. Adevărul le-a scăpat și, în loc să se prosterneze în pură umilință înaintea Tronului lui Dumnezeu, ei urmează regulile omului – ale omului care are slăbiciuni și care nu cunoaște Adevărul Promisiunilor făcute de Dumnezeu poporului Său.

Lumea de astăzi poate a făcut progrese mari în medicină, tehnologie și știință, dar a renunțat în schimb la înțelepciunea a ceea ce este necesar pentru a intra în Împărăția Mea, preferând banii, averea și puterea. Toate lucrurile acestei lumi – bani, putere, averi, poziții de putere în guverne – nu înseamnă nimic în Ochii Mei. Eu pot să le șterg cu o simplă mișcare a Mâinii Mele. Voi respectați cunoașterea umană și progresele științei, dar ele sunt fără valoare pentru că ele nu vin de la voi – ci sunt talente dăruite omului de către Dumnezeu, prin Iubirea Sa pentru copiii Săi. Dacă El vi le-ar lua, împreună cu tot confortul material pe care îl aveți, cu ce ați mai rămâne? Cu nimic.

Cei care Mă cunosc cu adevărat nu prețuiesc nimic din acestea, pentru că ei știu că, dacă sunt ai Mei, vor dobândi eliberarea atunci când se încred complet în Mine, pentru că ei știu că nu îi voi lăsa niciodată fără apărare. De ce căutați lucrurile care nu sunt de la Mine – lucruri care nu vă vor împlini niciodată? Cu cât Mă respingeți mai mult și căutați promisiunile deșarte, cu atât vă veți simți mai izolați, pentru că vine timpul ca Eu să despart neghina de grâu.

Singura alegere pe care puteți să o faceți este să deveniți un adevărat copil al lui Dumnezeu, fără de care voi sunteți nimic. Nu contează cine sunteți, ce poziție ocupați în această viață, ce rol jucați. Numai prin iubirea lui Dumnezeu veți fi salvați. Niciun om nu este demn de a sta înaintea Mea. Niciun om nu este atât de pur la suflet încât să poată obține sfințenia. Niciunul dintre voi nu poate fi înălțat în Împărăția Mea prin meritele lui. Doar prin Milostivirea Mea veți deveni demni de a trăi Viața Veșnică.

Al vostru Isus