Luni, 31 martie 2014 la ora 14:00

Iubita Mea fiică, a sosit timpul ca omul, care a păcătuit și s-a murdărit pe sine în Ochii Mei de atât de multă vreme, să se scufunde în abisul final al depravării, căznindu-se să distrugă tot ceea ce este sacru pentru Mine.

Toate formele de viață vin de la Mine. Viața sufletului este a Mea. Viața trupului este de asemenea a Mea. Nici un om să nu intervină asupra nici uneia dintre ele pentru ca propria lui viață să nu-i fie luată de către Mine. De aceasta poți fi sigură. Orice formă de viață, care a fost creată de Mâna Mea, va fi ucisă de mâinile oamenilor păcătoși. Ei vor lua viața celor aflați în pântecele mamei și vor declara aceasta ca fiind o formă a drepturilor omului. Voi, copiii Mei, nu aveți dreptul să distrugeți viața copiilor Mei fie înainte sau după naștere și, dacă o faceți, veți suferi o pedeapsă teribilă. Dacă nu vă pocăiți pentru acest păcat abominabil, Eu vă voi distruge pe voi, precum și pe acele țări care încurajează acest rău. Când vă distrugeți propria viață, mă ofensați pe Mine, pentru că ea nu vă aparține vouă, ci numai Eu am dreptul de a da viață și de a o lua înapoi, în Timpul Meu. Dacă interveni i asupra vieții trupului, voi interferați cu Divinitatea Mea iar Eu nu voi sta niciodată deoparte, ignorând un asemenea afront adus Creației Mele.

Când a lua o viață nu îi va fi de ajuns, omul va ataca pe ocolite viața sufletului, aducând moartea Cuvântului Meu cel Sfânt, asupra căruia va tropăi până când îl va măcina, făcându-l ca pietrișul sub picioarele sale. Apoi, omul, arogant și plin de propria sa viziune distorsionată asupra capacităților sale, va încerca să caute o nouă planetă drept casă pentru umanitate, deși acest lucru este imposibil. Darul acestui pământ pe care Eu am plasat umanitatea, va fi considerat a fi insuficient pentru nevoile omului. Și astfel va continua acest marș către auto-distrugere. Omul va fi autorul propriei sale morți. El va distruge sistematic tot ceea ce este sacru pentru Mine.

Darul Vieții, dăruit de către Mine fiecărei creaturi ale Mele, va fi furat de la Mine de către om, fără nici o umbră de remușcare. El va trece cu vederea fiecare aspect moral al intenției sale criminale, declarând că a lua o viață poate fi un lucru bun. Moartea, prin avort, este cea mai mare insultă dintre toate iar Eu previn omenirea că Judecata va fi a Mea, pentru că Eu nu vă voi mai permite să mă huliți în acest fel.

Cutremure vor lovi orașele voastre și, pentru fiecare națiune care aprobă luarea unei vieți, veți simți stârnirea Mâniei Mele, pentru că Eu voi lovi inimile voastre nenorocite și pline de ură. Cei care vor avea remușcări pentru această faptă rea vor fi cruțați, dar să știți că nici una dintre națiuni nu va scăpa de această pedeapsă.

Moartea Bisericii Mele nu va fi tolerată, pentru că omul, împreună cu falșii lideri pe care el îi urmează cu slugărnicie, va distruge Sacramentele și va crea unele noi, astfel încât ele vor dispărea. Eu voi pune la pământ templele și bisericile voastre dacă veți continua să desacralizați Trupul Fiului Meu. Voi L-ați biciuit, L-ați ridiculizat și i-ați persecutat pe ucenicii Lui până când L-ați ucis în chip sălbatic, când L-ați răstignit. Totuși, nu ați învățat nimic. Lipsa voastră de slujire smerită pentru Cel care v-a dat viața, care v-a adus Mântuirea și care acum încearcă să vă pregătească pentru Ziua cea Mare, Mă dezgustă.

Sunt Îndurerat. Sunt Mâhnit și Furios, pentru că ați reușit, până la urmă, să ucideți fiecare formă de viață pe care v-am dăruit-o. Mă refer atât la viața trupului cât și la cea a sufletului. Viața pe care Eu v-am dăruit-o nu vă mai este de ajuns, așa că Eu o voi lua înapoi în Ziua cea de pe Urmă, de la aceia dintre voi care au lepădat-o dinaintea Mea. Pe măsură ce continuă războiul vostru împotriva Mea, Creatorul lumii și a tot ce există, Eu nu voi mai permite mult timp actele voastre nelegiuite de distrugere.

Vă dau, acum, timp să examinați păcatele omenirii împotriva a tot ceea ce este sfânt pentru Mine, pentru ca să puteți ispăși păcatele lumii. Bătălia finală a început și multă viață – Darul vieții create de Mine – va fi distrusă de către om. Și, pentru aceasta, Eu voi pedepsi lumea.

Tatăl vostru,  Dumnezeu cel Preaînalt