Marți, 01 aprilie 2014 la ora 21:00

Fiica Mea preaiubită, uneori viteza cu care se răspândește și crește această Misiune Sfântă poate fi copleșitoare. Este important să fie auzit Cuvântul Meu în toate țările, iar Grupurile Cruciadei de Rugăciune să se constituie în fiecare națiune, mai ales în acele țări în care Eu nu sunt venerat.

Niciodată să nu permiteți ca intensitatea acestui Cuvânt să umbrească motivul pentru care Eu trebuie să Mă adresez lumii. Eu doresc ca și sufletele cele mai împietrite, care nu au nici o dorință de a-i permite Duhului Sfânt să le atingă inimile, să asculte și să audă ceea ce le spun și să înțeleagă Promisiunea Mea.

Planul Meu de Mântuire nu este rezervat doar celor mai credincioși, ci el este pentru toată lumea, inclusiv pentru aceia ale căror suflete întunecate poate că vă dezgustă. Pentru aceste sărmane suflete am plâns Eu cu Lacrimi de Sânge în Grădina Ghetsimani. Sufletele celor înverșunați, ale celor pierduți – ale celor care iubesc fiara, au fost prezentate în fața Mea de către satana. El mi-a arătat câte dintre ele Mă vor respinge în ciuda faptului că Eu I-am oferit Voința Mea lui Dumnezeu și Am dorit să răscumpăr lumea prin moartea Mea pe Cruce. Durerea Mea pentru aceste suflete este sfâșietoare și tu, fiica Mea, nu trebuie niciodată să ignori Dorința Mea de a ajunge la cei necredincioși. Indiferent cât sunteți de disprețuiți, scuipați și jigniți, voi trebuie să vă ridicați deasupra urii, care va exista mereu pentru această Misiune, și să-Mi aduceți Mie aceste suflete, indiferent cu ce preț. Aduceți-Mi-i Mie pe preaiubiții Mei discipoli și apoi pe aceia care nu Mă cunosc sau pe aceia care poate nu vor să Mă cunoască. Apoi aduceți-Mi sufletele celor care Mă urăsc. Acesta trebuie să fie țelul fiecăruia dintre voi. Când îmi aduceți aceste sărmane suflete triste, Eu le voi da mari Haruri pentru a-i putea aduce la Milostivirea Mea.

Când priviți în jurul vostru și vedeți sufletele acelora cu care veniți în contact și care uită de Planul Meu de a veni din nou, trebuie să ajungeți la ei și să Mi-i consacrați Mie. Îmi veți aduce mare mângâiere și bucurie făcând aceasta, pentru că atunci Eu voi putea face totul pentru a uni toate sufletele de peste tot.

Mergeți și creșteți în număr, căci calea a fost pregătită. A trecut o perioadă scurtă de timp de când Eu am chemat lumea prin această Misiune pentru prima dată. Totuși, a fost un parcurs dificil, dar acum toate căile se vor diviza și se vor ramifica astfel încât nici o națiune să nu fie exclusă, atât de mare este Milostivirea Mea.

Al vostru Isus