Joi, 10 aprilie 2014 la ora 17:22

Mult iubita Mea fiică, cum Mi se sfâșie Inima din cauza situației critice în care se află slujitorii Mei sfințiți și a încercărilor dificile prin care ei vor trebui să treacă din cauza dușmanilor Mei. Episcopul Meu prea stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare. Apoi, după ce el va fi demonizat, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi mustrați dacă vor îndrăzni să-și exprime nemulțumirea împotriva noilor legi, care nu provin de la Mine, și la introducerea cărora vor fi martori în Bisericile Mele.

Mulți slujitori sfințiți vor dispărea și vor fi întemnițați împotriva voinței lor. Alții, care vor fugi din calea dușmanului, vor fi vânați – așa că ei trebuie să facă planuri, cu multă grijă, pentru acele zilele ce vor veni. Nu mult după aceea, portretul anticristului va atârna pe fiecare altar, în timp ce orice urmă a Feței Mele, a Crucii Mele, ca și sfinții și Sacramentele vor dispărea fără urmă. Această dictatură va fi asemeni celei trăite anterior, în națiunile unde oamenii au fost călcați în picioare. De la credincioșii acestei noi religii mondiale se va aștepta ca ei să se plece în fața imaginii anticristului. Acei credincioși se vor închina în fața acestei urâciuni, însă ei nu-și vor face Semnul Crucii, ci vor face un gest cu mâna. Toți cei care se vor închina fiarei vor deveni sclavii săi și se vor întoarce împotriva celor care refuză să o idolatrizeze. Ei îi vor trăda chiar și pe membrii familiei lor și-i vor preda spre pedepsire, atât de puternică va fi puterea exercitată de fiară asupra lor.

Eu voi lăsa fiecăruia dintre voi, și în mod special slujitorilor Mei sfințiți, o formă de protecție împotriva puterii fiarei și vă voi instrui la fiecare pas al drumului, de-a lungul acestui cumplit parcurs. Vă voi trimite slujitori curajoși ai Mei, episcopi loiali, preoți și slujitori sfințiți – toți ai Mei – care vor continua să Mă slujească. Ei vor fi binecuvântați cu Daruri, care vă vor ajuta să rămâneți în Mine și pentru Mine, ca să fiți în stare să îndurați această opresiune până în ziua în care Eu voi veni să salvez poporul Meu și să-l duc în Împărăția Mea. Nu vă temeți de aceste timpuri, căci ele nu vor fi dificile dacă voi acceptați Mâna Milostivirii Mele și învățați să vă încredeți complet în Mine. Vă Binecuvântez astăzi, în Numele Tatălui Meu și vă dau fiecăruia dintre voi Tăria Mea, Curajul și Puterea de a rezista, pentru că veți avea nevoie de ele dacă vreți să rămâneți Creștini adevărați, fideli Sfântului Meu Cuvânt.

Al vostru Isus