Vineri, 11 aprilie 2014 la ora 15:22

Iubita mea copilă, șapte îngeri căzuți vor ataca această Misiune și vor încerca să-i înșele pe copiii lui Dumnezeu ca să nu rămână loiali Rămășiței Armatei Sale. Celor pe care îi înșală, ei li se vor arăta ca îngeri ai Luminii când, în realitate, ei sunt cu totul altceva.

Puterea satanei este foarte mare și prezența sa în lume devine tot mai evidentă pe măsură ce el își identifică toți supușii, încurajându-i să-i etaleze prezența. El face aceasta prin intermediul muzicii, a religiilor care nu sunt de la Fiul Meu Isus Cristos, și prin intermediul celor care pozează în spatele așa-numitelor grupuri sfinte, care idolatrizează fiara și domnia sa pe Pământ.

Copii, voi trebuie să-L urmați mereu pe Fiul meu, prin tot ceea ce v-a învățat El în Timpul Său de pe Pământ. Cuvântul Său Sfânt este sacrosanct și este tot ceea ce trebuie să știți pentru a urma Calea Sa către Viața Veșnică. Trebuie să rămâneți concentrați pe dorința voastră de a dobândi Viața Veșnică și, prin urmare, să vă trăiți viețile așa cum v-a arătat Fiul meu. Să nu acceptați niciodată nimic ce ar putea arunca vreo îndoială asupra Divinități Sale. Omul care îndrăznește să declare neadevăruri despre Fiul meu nu are Harul Duhului Sfânt și, prin urmare, nu este demn să definească tot ceea ce este Fiul meu.

Fiul Meu este Dumnezeiescul vostru Mântuitor, care S-a coborât pe Sine până la a deveni om. Când El s-a născut, Cuvântul a devenit Trup și astfel Isus Cristos a devenit om, în toate sensurile acestui cuvânt. Isus a fost asemenea vouă în toate privințele, cu excepția păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis să mântuiască omenirea și să vă salveze pe fiecare dintre voi de la moartea pe care o aduce robia față de satana. Dumnezeirea Lui este Atotputernică, AtotBinevoitoare, AtotImpenetrabilă, iar a nega Divinitatea Sa înseamnă a nega Puterea lui Dumnezeu. Când faceți asta, vă declarați supunerea față de cel rău.

Copii, trebuie să recitați această Rugăciune a Cruciadei și să mă chemați pe mine, mama voastră, să vă protejez de înșelăciunile care vă vor fi puse înainte pentru a vă încuraja să negați Puterea lui Dumnezeu.

Rugăciunea (146) a Cruciadei de Rugăciune: Protecție împotriva înșelăciunii

"Dragă Mamă a Mântuirii, apără-mă cu Harul protecției împotriva înșelăciunii create de satana pentru a distruge credința creștinilor. Protejează-ne de cei ce sunt dușmanii lui Dumnezeu. Apără-ne de minciuni și erezii, folosite pentru a ne slăbi iubirea față de Fiul tău. Deschide-ne ochii față de neadevăruri, înșelăciuni și de orice încercare ce ne-ar putea ieși în cale pentru a ne încuraja să negăm Adevărul. Amin."

Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea prin care vă previn de marea înșelăciune care în curând va coborî asupra Bisericii de pe Pământ a Fiului meu.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

Mesajul contine

Protecție împotriva înșelăciunii
Rugăciunea (146) a Cruciadei de Rugăciune

Dragă Mamă a Mântuirii, apără-mă cu Harul protecției împotriva înșelăciunii create de satana pentru a distruge credința creștinilor.

Protejează-ne de cei ce sunt dușmanii lui Dumnezeu.

Apără-ne de minci... citește tot