Vineri, 18 aprilie 2014 la ora 23:24

Mult iubita Mea fiică, lumea se va ridica din nou din cenușă, din carnagiu. Promit că Eu voi șterge de pe fața Pământului nenorocirea reprezentată de anticrist. Îi voi distruge pe dușmanii lui Dumnezeu și pe cei responsabili pentru nefericirea, nedreptatea și suferința cauzate copiilor lui Dumnezeu.

Răul, care a cuprins inimile oamenilor de astăzi în toate părțile lumii, ia forme diferite. În forma sa brutală, oamenii sunt torturați, omorâți și pedepsiți cu asprime. Apoi în alte moduri oamenii au de îndurat foarte mari greutăți, inclusiv lipsa hranei, a unui acoperiș, și sărăcie lucie, în timp ce conducătorii lor devorează toate drepturile pe care le au oamenii. Apoi sunt legi nedrepte, care îi favorizează pe cei puternici, îi fac mai bogați pe cei bogați și mai săraci pe cei săraci, și în care nu se arată niciun pic de milă sau dragoste pentru cei aflați în mare nevoie. În cele din urmă, este vorba de persecuția Creștinilor – a discipolilor Mei – în toată lumea. Ei sunt disprețuiți mai mult decât alții, și suferă îngrozitor în Numele Meu. Creștinii sunt urâți de către discipolii celui rău, care își folosește agenții pentru a-i reduce la tăcere în multe feluri. Multe dintre planurile lor implică cenzurarea dreptului de a-și declara deschis credința față de Mine. Și, în timp ce guvernele de astăzi vor apăra cu fermitate drepturile tuturor celorlalte credințe și drepturile civile, ele nu apără drepturile Creștinilor.

Creștinilor li se va interzice în curând practicarea credinței lor în diverse locuri, în școli, colegii, și în cele din urmă în Templele lui Dumnezeu. Puteți spune: cu siguranță acest lucru este imposibil – să fie împiedicați Creștinii să își practice credința în propriile biserici? Acest lucru se va întâmpla în modul cel mai viclean, când milioane vor fi induși în eroare fără ca acest lucru să fie observat, pentru că fiecare detaliu al Cuvântului, așa cum este el acum, va fi schimbat, dar această schimbare se va face pe neobservate. Numai aceia care sunt vigilenți vor observa schimbările și, după un timp, va deveni acceptabil să deschidă bisericile Creștine tuturor credințelor, inclusiv acelora care nu cred în Mine. Cu toate acestea, nu toți cei care urmează o credință care nu venerează Sfânta Treime vor fi forțați să intre în noua biserică unică mondială. Nu. Creștinii vor fi cei care vor fi obligați să idolatrizeze păgânismul, care le va fi prezentat cu grija drept o nouă biserică, și care vor îmbrățișa o nouă formă de “comuniune” – o biserică pentru toți – în care Eu, Isus Cristos, nu voi fi prezent.

Începând din acest an Crucile Mele vor începe să dispară și, în timp ce Bisericile Mele și aceia care spun că Mă slujesc vor vorbi despre importanța umanismului, voi nu veți auzi vorbindu-se despre importanța abandonării voastre față de Mine, Isus Cristos, Mântuitorul vostru. Prin urmare, voi nu veți fi pregătiți pentru Mântuirea Veșnică. Importanța de a urma calea Mea către Tatăl Meu nu va fi menționată, nici importanța Sfintelor Sacramente nu va fi discutată. În schimb, vi se va vorbi despre importanța de a avea grijă de nevoile și bunăstarea altora, lucruri care vor fi folosite ca să înlocuiască adorația față de Mine. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica Mea, dar cu timpul Eu voi fi complet dat la o parte. Capetele voastre vor fi umplute cu neadevăruri. Vi se vor prezenta toate căile pe care trebuie să mergeți ca să ajungeți mai aproape de Dumnezeu. Dar fiecare cale pe care vi se va spune să o urmați duce în direcția opusă.

Să știți acum că există un singur Adevăr. Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există o altă cale.

Al vostru Isus