Duminică, 20 aprilie 2014 la ora 17:40

Mult iubita Mea fiică, atunci când L-am trimis pe Fiul Meu să răscumpere omenirea, lumea l-a respins, la fel cum a făcut și cu profeții pe care Eu i-am trimis înaintea Lui.

Acum, când Mă pregătesc să-L trimit pe Fiul Meu a doua și ultima oară să îi adune pe copiii Mei și să le dea Viața Veșnică, lumea va respinge din nou Marele Său Act de Milostivire. Prin Cuvântul Meu, Eu am dat oamenilor Adevărul, și totuși ei îl refuză. Cât de ușor uită ei! Cât sunt de orbi, căci Eu am spus lumii că îi voi aduce Împărăția Mea – o Lume Nouă fără de sfârșit – însă ei nu au înțeles cu adevărat ce înseamnă această moștenire a lor. Nu toți vor accepta Milostivirea Fiului Meu și pentru asta Eu reamintesc lumii ceea ce urmează să fie, astfel ca ei să vină și să accepte Împărăția Mea.

Copiii Mei vor opune o mare rezistență la multele minuni pe care Eu le voi prezenta lumii înainte de Venirea Fiului Meu. Vor fi multe comentarii, însă dușmanii Mei vor avea grijă ca ai Mei copii să fie induși în eroare astfel încât ei să nu-și pregătească sufletele pentru Glorioasa Viață pe care Eu am pregătit-o pentru fiecare dintre voi.

Așa cum Fiul Meu a înviat din morți în a treia zi, la fel El se va dezvălui pe El însuși în treia zi, după cele trei zile de întuneric, la a Doua Sa Venire. Eu doresc ca voi să fiți conștienți de aceste trei zile de întuneric, ca să nu vă temeți de ele. Numai Lumânările sfințite vor asigura singura lumină permisă de Mine, pentru ca aceia care Mă iubesc să poată vedea și aștepta cu bucurie Sosirea Fiului Meu.

Nu vă temeți de Iubirea Mea pentru voi, nici de Puterea pe care Eu o voi folosi, căci Eu pentru binele vostru permit să aibă loc toate evenimentele în zilele premergătoare Marii Zile. Eu le permit dușmanilor Mei să cutreiere pământul, Eu le permit distrugătorilor să înșele omul, pentru că astfel Eu voi testa credința celor care au fost binecuvântați cu Adevărul. Dar să știți aceasta: Cei care trădează Cuvântul lui Dumnezeu vor fi azvârliți afară, în pustiu. Cei care îi alungă și îi pedepsesc pe slujitorii Mei sfințiți care îl iubesc pe Fiul Meu, vor fi pedepsiți aspru. Eu voi permite să fie induși în eroare cei slabi și cei ușor influențabili, pentru ca – după ce se vor întâmpla Profețiile Mele date ție, fiica Mea – ei să se căiască și să Mă caute.

Copii, Eu vă pregătesc pentru ca Voia Mea să fie împlinită și voi să trăiți în Împărăția Mea după cum v-a fost menit la naștere. Lumea în care trăiți a fost murdărită din cauza celui rău și a influenței sale. Pământul este infestat de păcat, azi mai mult ca niciodată, iar acum păcatul va ajunge la apogeu și fiecare dintre voi, cei cu credință adevărată, veți fi martori la acestea. Veți avea nevoie să vi se reamintească Adevărul în fiecare zi de acum încolo, începând de azi – din Duminica Paștelui – pentru că fără el veți rătăci și vă veți pierde.

Foarte puțini dintre voi vor respinge noua biserică mondială unică și prin urmare Intervenția Mea va fi grabnică. Vă voi atrage spre Mine și vă voi susține atunci când durerea apostaziei va deveni de nesuportat, și vă voi salva sufletele prin orice mijloace pe care Eu le voi alege, decât să vă pierd în favoarea dușmanilor Mei. Doresc ca voi să priviți cu îngăduință la cei care luptă împotriva Fiului Meu din cauza acestei Misiuni a Lui de pregătire a lumii pentru a Doua Sa Venire. Vă cer să Mă rugați pe Mine, Tatăl vostru Veșnic, să arăt Milostivire tuturor celor care încearcă să interfereze cu Mâna Mea, Generozitatea Mea, Puterea Mea și Dumnezeirea Mea, prin aceasta specială Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (147) a Cruciadei de Rugăciune: Dumnezeule Tată, arată Milostivire față de cei care Îl resping pe Fiul Tău

"O, Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, Te rog să arăți Milostivire față de cei care Îl resping pe Fiul Tău. Te implor pentru sufletele celor care încearcă să-i distrugă pe profeții Tăi. Mă rog pentru convertirea sufletelor care sunt pierdute pentru tine și Te rog ca Tu să-i ajuți pe toți copiii Tăi să-și pregătească sufletele și să-și schimbe viața conform Voinței Tale Dumnezeiești, în așteptarea Celei de a Doua Veniri a Fiului Tău preaiubit, Isus Cristos. Amin."

Mergeți, copiii Mei, și pregătiți-i pe toți cei pe care îi cunoașteți, înălțându-Mi rugăciuni speciale Mie, Tatăl vostru Veșnic, pentru Marea Mea Milostivire.

Eu vă iubesc pe toți. Eu Sunt Atoateiubitor, Atotrăbdător și aștept răspunsul vostru. Niciodată să nu credeți că Eu nu aud rugăciunile voastre, căci vocile voastre sunt plăcute Urechilor Mele și iubirea voastră pentru Mine Îmi face mare bucurie. Nu e nimic ce nu aș face pentru voi, copiii Mei. Nimic.

Mergeți cu iubire și bucurie, pentru că voi puteți fi siguri că Eu sunt Atotmilostiv.

Preaiubitul vostru Tată

Mesajul contine

Dumnezeule Tată, arată Milostivire față de cei care Îl resping pe Fiul Tău
Rugăciunea (147) a Cruciadei de Rugăciune

Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, Te rog să arăți Milostivire față de cei care Îl resping pe Fiul Tău.

Te implor pentru sufletele celor care încearcă să-i distrugă pe profeții Tăi.

Mă rog pentru convertirea... citește tot