Sâmbătă, 11 iunie 2011 la ora 15:30

Fiica Mea iubită, a fost o nouă săptămână de încercări, pe de o parte Cuvântul Meu a fost îmbrățișat de mulți oameni, pe de altă parte, alții le-au refuzat categoric ca fiind o înșelăciune. Cei care Mi-au refuzat Cuvântul, n-au citit Adevărul, acel Adevăr care se găsește în Cartea Mea Sfântă?

Cartea Apocalipsei a fost dată copiilor Mei ca să-i ajute să înțeleagă tulburările timpurilor din urmă, create prin răspândirea minciunilor pe care satana și demonii săi le produc. Dacă nu înțelegeți Adevărul care se găsește în Cartea Apocalipsei, cum ați putea să înțelegeți mesajele pe care vi le dau astăzi?

Credeți că vă voi întoarce spatele și vă voi lăsa la mila satanei și a armatei sale de diavoli? Nu înțelegeți că doresc să vă avertizez și apoi să vă ajut?

Marea Mea Milostivire va distruge influența satanei asupra copiilor Mei. Eu vin încă o dată ca să vă eliberez din ghearele satanei. Darul Meu, Marele Avertisment, va slăbi teroarea care ar crește din ce în ce mai mult dacă acest lucru nu s-ar întâmpla.

Nu comunic cu voi doar ca să vă pregătesc pentru Marele Eveniment al Milostivirii Mele ci și ca să vă ajut să ieșiți din labirintul distrugerilor, pus la cale de grupurile răuvoitoare al căror împărat este chiar cel rău. Influența Mea spirituală va bloca în mare măsură acțiunile de distrugere ale satanei. Ascultați Cuvântul Meu. Urmați-Mi îndrumările. Conduceți-vă și ajutați-vă între voi în credință și veți primi forța necesară să urmați rapid calea spre promisiunile pe care vi le-am făcut.

Multora dintre voi le va fi frică, dragii Mei copii, dar vă rog, nu lăsați frica să împiedice Adevărul. Satana va folosi frica voastră, ca să vă împiedice să acceptați Mesajele Mele de Iubire. Multe din cele ce vă spun acum sunt greu de înțeles pentru voi. Dar înțelegeți următoarele: dacă nu aș veni acum să vă spun Adevărul, atunci ați fi pierduți. Această perioadă pe care o traversați acum ar fi foarte dificilă pentru voi.

Așa cum pe vremuri v-am pregătit prin profeții Mei, tot așa și acum, prin această mesageră vă pregătesc astăzi pentru momentul când Voi veni din nou.

Acesta este un Dar născut din Iubirea Mea profundă pentru toți copiii Mei, să îi ajut să facă față apropiatei domnii a anticristului și a aliatului său, falsul profet, ce va duce în rătăcire Biserica Mea de pe pământ.

Lăsați garda jos. Deschideți ochii în fața Adevărului. Cuvântul Meu vă este dat acum pur și simplu ca să vă amintească de Adevărul Învățăturilor Mele. Sfânta Scriptură este Adevărul. Adevărul se reflectă în Sfânta Scriptură. Dacă acum vă amintesc de promisiunea pe care v-am făcut-o odinioară și de Calea Mântuirii, aceasta este doar o repetare a Cuvântului Meu Sfânt. Adevărul rămâne întotdeauna același. Niciodată nu poate fi schimbat sau adaptat pentru a fi pe placul omenirii. Rămâne întotdeauna același.

Lăsați-Mă să vă ajut să înțelegeți ceea ce se întâmplă acum. Să nu vă ghemuiți de frică. Vă iubesc pe toți și vreau pur și simplu să vă țin de mână și să vă protejez. Scopul Meu este să Mă asigur că fiecare dintre voi va trăi împreună cu Mine în Noul Paradis de pe Pământ.

Al vostru vesnic iubitor, Mântuitor Isus Cristos