Miercuri, 29 iunie 2011 la ora 00:05

Fiica Mea iubită, ajutorul pe care ți l-am trimis va contribui la răspândirea cuvântului Meu în toată lumea, folosind mijloacele moderne de comunicare. Inima Mea este aprinsă de iubire pentru acești copii speciali ai Mei, care au răspuns chemării Mele. Pentru că ei constituie armata care îi va călăuzi pe copiii Mei.

Binecuvântările Mele îi cuprind pe toți cei care Mă ajută să port Crucea pentru binele omenirii. Duhul Sfânt le va fi dat pentru a-i face capabili să răspândească aceste mesaje în mod rapid și eficient.

Copiii Mei și toți cei ce Mă urmează, amintiți-vă doar un singur lucru, asupra căruia ar trebui să vă concentrați.

Avertizați–i pe ceilalți să caute iertare înainte de Marele Avertisment. Ei trebuie să-și spovedească acum păcatele și să nu le fie frică.

Din contră, ei ar trebui să se bucure. Numai câteva luni vă mai despart de acest mare Dar al Milostivirii Mele. Nu vă irosiți timpul. Mergeți în pace și iubire. Nu vă eschivați de la această sarcină. Este pentru binele tuturor copiilor Mei. Toți cei care ajută la răspândirea Adevărului Meu vor fi răsplătiți pentru devotamentul și credința lor. Binecuvântarea Mea îi va ocroti pe fiecare dintre ei și pe familiile lor.

Bucurați-vă acum, pentru că în sfârșit a sosit timpul ca lumea să audă glasul Meu, așa cum ar trebui.

Salvatorul vostru Iubit, Mântuitorul si Regele întregii omeniri, Isus Cristos