Sâmbătă, 23 iulie 2011 la ora 17:25

Al doilea mesaj de la Dumnezeu Tatăl

Eu vin în Numele prețiosului Meu Fiu preaiubit, Isus Cristos. Fiica Mea aleasă, deși uneori nu ești atentă la chemarea Fiului Meu iubit de a-ți vorbi, tu ai crescut în Ochii Mei din cauza darului pe care i L-ai dat. Darul tău de a deveni un suflet ispășitor, pentru a ajuta la salvarea a milioane de suflete, Îl face să plângă de bucurie și ușurare. Pentru că atât de multe suflete se pierd în focul Iadului zi de zi, în fiecare secundă, cu fiecare respirație a ta.

Fiul Meu cere supunerea ta totală, fiica Mea. Nu ezita să te supui fiecărei porunci a Sa. Inima ta este plină de iubire și compasiune nu doar pentru Fiul Meu drag, ci și pentru toți copiii Mei. Atinsă de Duhul Sfânt, vei simți o iubire instantanee pentru străini, în care tu vei vedea Lumina Mea. Ție, fiica Mea, ți s-a dat harul de a vedea în toți atât iubirea cât și răutatea. Vei fi capabilă să recunoști repede păcatul în sărmanele suflete rătăcite.

Această lucrare presupune să te înconjori de toată protecția. Eu va voi apăra, fiica Mea, pe tine și pe cei dragi ție, pentru că acum cel rău te va ataca cu mai multă forță. Roagă-te și cere-Mi această protecție zi de zi și atunci vei fi apărată de intensitatea persecuției. Acum trebuie să Mă chemi să te ajut în răspândirea acestor mesaje, pentru ca vocea Fiului Meu să fie auzită și să I se arate cinstire, așa cum ar trebui.

Mesagerul Meu, fiica Mea, tu înțelegi încă prea puțin ceea ce se așteaptă de la tine. Acestea sunt toate informațiile care ți se pot da deocamdată. Acum Eu te voi inspira și tu vei împlini, sub îndrumarea Mea, profețiile anunțate, când Cuvântul Fiului Meu se va răspândi, precum Sfânta Evanghelie, printre oameni. Nu va exista nici un om care să nu fi auzit Cuvântul Fiului Meu, înainte de timpul reîntoarcerii Lui. Ai primit această misiune și pentru acest dar trebuie să-ți pleci capul cu recunoștință pentru această cerere măreață din Ceruri.

Fiica Mea, tu vei fi sprijinită în orice privință, dar trebuie să te supui Fiului Meu tot timpul. Ridică-te, fiica Mea, căci omul trebuie să audă cuvântul de avertizare transmis de Fiul Meu, astfel ca sufletele să nu sufere chinurile Iadului, dacă ar muri în păcat de moarte, fără să fi primit mai înainte șansa de a fi salvați de Fiul Meu în timpul Marelui Avertisment.

Permite ca Pacea Mea să-ți inunde sufletul. Inima Mea îmbrățișează fiecare mișcare a ta. Să nu te simți niciodată singură în această lucrare, pentru că tu ești călăuzită în fiecare minut al zilei.

Dumnezeu Tatăl