Joi, 23 februarie 2012 la ora 16:42

Eu sunt Tatăl Atotputernicul, Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu Cel Preaînalt.

Fiica Mea, este important ca cei care urmează învățăturile Bisericii Catolice să accepte mileniul promis tuturor Copiilor Mei.

Cuvântul conținut în Cartea Mea Sfântă, preasfânta Biblie, nu minte.

Promisiunile Mele sunt cuprinse în Faptele Apostolilor.

Lui Ioan Evanghelistul i s-a spus și lui despre glorioasa întoarcere a Fiului Meu Preaiubit, când El va domni în Noua Eră a Păcii timp de 1000 de ani.

De ce atunci cei care pretind să înțeleagă cuvântul Meu, refuză să accepte o parte, iar alta nu?

Slujitorilor Mei sfințiți le spun: deschideți acum Cartea Adevărului.

Voi aveți datoria de a proclama Adevărul.

Nu trebuie să-i ascultați pe cei care răstălmăcesc Adevărul legat de Noua Eră a Păcii pe pământ.

Ce vă îndreptățește pe voi, frați din Biserica Romano – Catolică, să respingeți Adevărul?

I-ați derutat pe copiii Mei.

Datorită fidelității lor față de una, adevărata Biserică Romano-Catolică, le respingeți șansele de a-și pregăti sufletele pentru domnia Fiului Meu din Paradisul de pe pământ.

Datoria voastră este să-i informați pe copiii Mei despre Adevăr.

Nu trebuie să negați niciodată Adevărul Sfintei Scripturi, care conține Cuvântul adevărat.

Voi, copiii Mei, trebuie să acceptați promisiunea Fiului Meu, făcută după ce a Înviat din Morți.

El a spus că Va veni din nou.

Acest timp, pentru a Doua Venire a Fiului Meu pe Pământ, se apropie.

Dacă credeți în promisiunile făcute de Fiul Meu, atunci veți ști la ce se referă.

Când va veni din nou, va veni să conducă și să ocupe Tronul Lui binemeritat, în Noul Paradis, pe care L-am creat pentru voi toți pe pământ.

Niciodată să nu vă îndoiți de Cuvântul venit de pe Buzele Fiului Meu, Isus Cristos.

Să știți că Eu, Tatăl Vostru, îmi doresc să vă uniți toți ca o familie, cu Fiul Meu, în Paradis.

Acceptați Adevărul. Nu-l răstălmăciți sau corectați, ca să se potrivească interpretărilor voastre. Eu sunt Adevărul.

Nu Mă puteți schimba pe Mine sau ceea ce sunt Eu. Adevărul vă va elibera.

Dumnezeu Cel Preaînalt