Duminică, 18 martie 2012 la ora 16:00

Prea iubita Mea fiică, copiii Mei trebuie să știe că deșertul spiritual din lume este cauzat de faptul că lumea nu mai percepe diferența dintre bine și rău. Fără lumina Mea, care umple fiecare suflet, incluzând aici și păcătoșii, lumea ar înceta să mai existe. Lumina Mea ține în viață lumea.

Mulți discipoli ai Mei care-și consacră viața suferinței în unire cu Mine, ajută de asemenea ca această lumină să se păstreze vie.

Chiar înainte de a Mă reîntoarce, Lumina Mea va dispărea din lume timp de trei zile.

Asta se va întâmpla chiar la sfârșitul timpurilor și acest eveniment nu trebuie să fie confundat cu Marele Avertisment.

În timpul acestor trei zile va fi plânset și scrâșnet de dinți, și oamenii se vor târî în patru labe căutând Lumina Mea, chiar dacă Mă respinseseră până în acel moment.

Acesta va fi timpul Adevărului.

Discipolilor Mei nu trebuie să le fie frică în timpul acestor trei zile pentru că, deși poate nu veți fi conștienți de prezența Mea, Eu voi fi cu voi.

Apoi, după ce vor trece cele trei zile, Eu voi reveni pe pământ exact în același fel in care M-am ridicat la Ceruri.

Eu voi veni pe norii cerului, în mare slavă, înconjurat de toți îngerii și sfinții Cerului.

Ce zi minunată și plină de bucurie va fi ziua când Eu voi veni să domnesc pe pământ, conform voinței Tatălui Meu.

Nimeni nu va avea nici o îndoială că sunt Eu.

Nimeni nu va avea îndoieli în ceea ce privește viitorul.

Aceasta va fi ziua când voi veni să Judec.

Voi împărți în două poporul Meu: cei care Mă iubesc, și cei care Mă urăsc.

Aceia care M-au respins și s-au închinat tuturor lucrurilor venite de la cel rău, vor fi exilați în focul cel veșnic al iadului.

Restul vor veni cu Mine și vor trăi în Paradis împreună cu drepții înviați.

Aceasta este ținta finală, pe care fiecare suflet trebuie să o aștepte cu bucurie, atunci când Voi veni din nou, așa cum v-am promis.

Creștinilor le spun următoarele.

Trebuie să știți că acest eveniment măreț și glorios se va petrece curând.

Generația voastră va fi martora Revenirii Mele în Slavă.

Niciodată nu voi revela ziua, deoarece doar Tatăl Meu o știe, dar vă pot asigura că A Doua Mea Venire este aproape.

Slujitorilor Mei sfințiți la spun următoarele: este datoria voastră să pregătiți poporul Meu, acele suflete pentru care sunteți responsabili, ca să fie incluse în cartea celor vii.

Vă rog să lucrați cu statornicie, prin puterea comunicării și a rugăciunii, ca să pregătiți lumea pentru a Doua Mea Venire.

Iubitul vostru Isus Christos,
Mântuitorul întregii Omeniri