Vineri, 06 aprilie 2012 la ora 10:20

Prea iubita Mea fiică, cât de mult Mă consolezi în acest timp al suferinței. Așa cum tu îmi dăruiești iubire și mângâiere, în același fel aș dori să primesc același lucru și de la celelalte suflete. O, dacă s-ar uni și s-ar împleti toate inimile cu Inima Mea, atunci Sfânta Familie a lui Dumnezeu ar fi împreună. Doar după ce va fi salvat fiecare suflet se va împlini voința lui Dumnezeu.

Paștele este perioada în care se meditează la Moartea Mea pe Cruce așa cum se cuvine și învierea Mea din morți este recunoscută pe deplin, datorită libertății adusă umanității prin ea.

Învierea Mea înseamnă că toți aceia care Mă iubesc și vestesc Cuvântul Meu pot fi de asemenea înviați din morți.

Toți aceia care au murit în stare de har și sunt plăcuți Tatălui Meu, vor fi și ei înviați în slavă în ziua în care Eu voi veni ca să judec.

Ei se vor reuni cu aceia care sunt vii nu doar în trup dar și în Duhul Domnului și le va fi dăruită viața veșnică.

Mulți oameni nu înțeleg promisiunea Mea.

Toți aceia care au numele înscris în Cartea Vieții vor învia în trup, minte și suflet, eliberați de stricăciunea trupului și în deplină uniune cu Mine.

Toate sufletele alese vor trăi conform voinței dumnezeiești a Tatălui Meu.

Voi veți trăi în iubire, pace și armonie, sub domnia Mea în slavă pe pământ, timp de 1000 de ani.

Voi vă veți uni în slavă cu prima înviere din morți. Cu acele suflete, inclusiv familia voastră iubită și prietenii, care au fost găsiți vrednici ca să intre în Noul Meu Paradis pe pământ.

Aceasta este viața pe care voi trebuie să o căutați. Să nu existe nicio îndoială.

Toate acele sărmane suflete care nu vor putea accepta adevărul Existenței Mele sau făgăduința Mea că îi voi judeca pe cei vii și pe cei morți, își vor smulge părul din cap când vor ajunge să-și cunoască soarta ce le va fi dezvăluită, când li se va revela Adevărul.

Și celor credincioși le spun să fie prevăzători.

Mulți dintre voi, care nu Mă iubiți destul sau nu Mă luați prea în serios, greșiți crezând că Milostivirea Mea nu ia în considerare păcatele pentru care nu vă căiți.

Milostivirea Mea este nemărginită și Îmi doresc să revărs harurile Mele asupra tuturor păcătoșilor. Însă sunt și dintre aceia care se complac în presupunerea greșită că este de ajuns să cunoască Învățătura Mea ca să se mântuiască.

Ei sunt indiferenți față de Iubirea Mea. Le lipsește iubirea blajină, iar sufletul lor are prea puțină smerenie și cred că de anumite păcate nu merită să te căiești.

Acest mod de gândire este foarte periculos și îi face doar să se îndepărteze și mai mult de Mine.

Nu există niciun păcat prea mic care să poată fi ignorat. Păcatele voastre pot fi iertate doar dacă vă căiți. Vă puteți căi doar daca inima voastră va fi smerită și lipsită de mândrie.

Bucurați-vă, copiii Mei, de acest Paște. Așa cum Moartea Mea pe Cruce v-a dăruit harul mântuirii, tot așa Învierea Mea vă va dărui viața veșnică pe care Tatăl Veșnic a plănuit-o de multă vreme.

Aveți multe motive să vă bucurați. Viața veșnică ce v-a fost promisă înseamnă ceea ce îi spune și numele: viața veșnică a trupului, a minții și a sufletului.

E important să vă străduiți pentru această viață nouă și să vă pregătiți sufletele pentru ea.

Satana, împreună cu demonii săi, va face orice ca să vă convingă că nu există Noul Paradis și că A Doua Mea Venire e o minciună.

Preoții, membrii clerului și creștinii devotați vor fi primele ținte ale sale.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă la Tatăl Veșnic ca Sângele Meu Prețios să vă apere, pentru ca nici unul dintre voi să nu rătăcească de la Adevăr.

Iubitul vostru Isus Cristos
Mântuitorul omenirii