Sâmbătă, 07 aprilie 2012 la ora 10:00

Prea iubita Mea fiică, schisma despre care am vorbit a început deja în Biserica Catolică.

Învățăturile Mele, care nu s-au schimbat niciodată de când Sfânta Scriptură s-a încheiat cu Apocalipsa, au început să fie puse sub semnul întrebării.

În decursul secolelor, Cuvântul Meu Sfânt a fost expus la numeroase provocări, judecăți și evaluări teologice.

Mulți oameni de calitate au pus sub semnul întrebării îndemnurile și învățăturile pe care le-am transmis omenirii.

Unele dintre învățăturile Mele au fost desfăcute în bucăți, analizate, încărcate de sensuri noi și apoi acceptate.

Însă acest lucru nu a fost necesar, pentru că Adevărul a fost dat omului prin profeții pe care i-am trimis înaintea Mea, iar apoi prin Mine, în timpul pe care l-am petrecut pe pământ.

Adevărul nu s-a schimbat niciodată. Adevărul e simplu.

Toate celelalte informații care nu sunt conținute de Sfânta Scriptură, au fost transmise în dar lumii prin sufletele alese, cu un singur scop: ca să vă ajute pe voi să meditați la jertfa Mea pentru omenire și să vă arate și să vă amintească iubirea pe care o nutresc în Inima Mea pentru toți copiii lui Dumnezeu.

Toate revelațiile divine pe care le primește astăzi omenirea sunt pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru Viața Veșnică.

Învățăturile Mele pe care Sfântă Biserică Catolică și Apostolică le prețuiește și le respectă, sunt acum sub amenințare, în primul rând prin numeroasele provocări care vor avea ca rezultat dezbinarea Bisericii.

Vor fi introduse legi noi, ca să se potrivească cu părerile moderne și ca să fie mai confortabile pentru cei care – din cauza orgoliului din inima lor – simt nevoia să liniștească omenirea, mai degrabă decât să arate supunere față de învățăturile Bisericii.

Eu sunt biserica. Biserica a fost fondată de către Mine și nu va pieri niciodată.

Mulți – atât din interiorul cât și din exteriorul Bisericii – vor încerca să-i distrugă structura.

Rugați-vă pentru ca Sfântul Meu Vicar, Papa Benedict al XVI-lea, să rămână puternic în mijlocul opoziției cu care se confruntă.

Aceasta este o încercare deliberată din partea celor care sunt în legătură cu falsul profet, de a instaura o biserică nouă.

Acești oameni vicleni vă vor face să credeți că e vorba despre aceeași Biserică, dar nu poate fi.

Cum poate să Mă reprezinte pe Mine Biserica Mea prin legi noi, prin versiunea contorsionată a Adevărului pe care Eu l-am dat lumii?

Nu se poate. De aceea, Tatăl Meu va conduce din Cer Biserica Sa și pe discipolii adevărați.

Tatăl Meu va ține cheile la El, până la a Doua Venire, când Ierusalimul Cel Nou, Una Adevărată și Catolică Biserică, se va ridica din cenușă pentru ca fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare credință și confesiune, să-l revendice.

Aceasta este calea predestinată pentru o Unitate definitivă în Noua Eră a Păcii pe Pământ.

Iubitul vostru Isus